, คพ.ยังไม่พบน้ำชะบ่อขยะปนน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

คพ.ยังไม่พบน้ำชะบ่อขยะปนน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

กรณีน้ำท่วมบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช จนเกิดความเสียหาย และกระแสน้ำได้พัดพาขยะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนภายนอก วันนี้ (7 ธ.ค.2563) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทสจ.นครศรี ธรรมราช และเครือข่ายต่างๆในพื้นที่เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.นี้ พบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณอาคารชั่งน้ำหนักและอาคารสำนักงาน ไม่สามารถนำขยะเข้าไปทิ้งกำจัดได้ แต่สถานที่ไม่ได้รับผลกระทบใดจากน้ำท่วม ไม่มีขยะ ของเสีย น้ำเสียไหลออกมานอกพื้นที่ เพราะก่อนหน้านี้ได้เสริมผนังคันดินรอบบริเวณให้แข็งแรงขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้สูบน้ำที่ท่วมขังออกจากบริเวณโดยรอบเพื่อให้ปริมาณน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียลดลง และนำน้ำชะขยะที่เกิดขึ้นไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย และสสภ.14 ได้เก็บตัวอย่างน้ำรอบบ่อกำจัดขยะ มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 

, คพ.ยังไม่พบน้ำชะบ่อขยะปนน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

 

สำหรับการตรวจสภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนใน จ.นครศรีธรรมราช พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนของเทศบาลเมืองปากพนัง 2 แห่ง อบต.หูล่อง ทต.หัวไทร อ.หัวไทร 2 แห่ง ทต.ชะอวด อ.ชะอวด ทต. พรหมโลก อ.พรหมคีรี ระบบบ่อบําบัดน้ําเสียมีน้ำท่วมขังได้รับความเสียหาย ซึ่งทาง คพ.จะร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินความเสียหายและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงต่อไป 

 

, คพ.ยังไม่พบน้ำชะบ่อขยะปนน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/298989
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ที่แท้เครื่องวัดชำรุด! คพ.พบต้นเหตุค่า PM 2.5 เชียงดาว สูงเกินจริง

ที่แท้เครื่องวัดชำรุด! คพ.พบต้นเหตุค่า PM 2.5 เชียงดาว สูงเกินจริง

กร& …