, คพ.ออกคู่มือกำจัดขยะติดเชื้อ Antigen Test Kit

คพ.ออกคู่มือกำจัดขยะติดเชื้อ Antigen Test Kit

วันนี้ (20 ก.ค.2564) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้โรงพยาบาลทุกแห่งและประชาชน สามารถใช้หรือซื้อชุดตรวจหาแอนติเจน หรือ  Antigen Test Kit ไปใช้ตรวจโควิดได้ด้วยตนเอง

ล่าสุด คพ.ได้จัดทำข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชน ในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน พร้อมเน้นย้ำจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พนักงานเก็บขนขยะ และสิ่งแวดล้อม

, คพ.ออกคู่มือกำจัดขยะติดเชื้อ Antigen Test Kit

ขั้นตอนเก็บ-จัดการขยะ Antigen Test Kit

นายอรรถพล กล่าวว่า สำหรับการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้วขอให้ปฏิบัติตาม คือ แยกชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้วใส่ถุงพลาสติก ระบุข้อความว่าเป็น “ขยะติดเชื้อ” ให้ชัดเจน  ราดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือสารฟอกขาว เพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วปิดถุงให้สนิท และสุดท้าย นำไปทิ้งโดยทิ้งแยกจากขยะทั่วไป เพื่อรอนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

สำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วขอให้ปฏิบัติตาม คือ ถอดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยไม่สัมผัสกับด้านใน ม้วนให้ส่วนที่สัมผัสกับปากอยู่ด้านในพันสายรัดให้แน่น  ใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่น ระบุข้อความว่าเป็น “ขยะติดเชื้อ” ให้ชัดเจน และสุดท้าย นำไปทิ้งแยกจากขยะทั่วไปหรือทิ้งในจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อ เพื่อลดการปนเปื้อนกับขยะทั่วไป

ขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าลืมแยก และทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกที่ ถูกวิธี เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปัญหาขยะ ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่ที่สาธารณะและขณะพูดคุย หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเป็นประจำ และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

, คพ.ออกคู่มือกำจัดขยะติดเชื้อ Antigen Test Kit

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“หมอแล็บ” เตือนระวังซื้อผิด Antigen แยงจมูก-Antibody เจาะเลือด

Antigen Test Kit ขายวันเดียวหมดกล่อง ร้านยารอสินค้าได้ปลายเดือน

อย.ไม่อนุญาตชุดตรวจโควิด Home Test จากเกาหลี เสี่ยงแปลผลผิดพลาด

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/306249
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

วั& …