, ค้นพบ “ชมพูราชสิริน” พืชชนิดใหม่ของโลก

ค้นพบ “ชมพูราชสิริน” พืชชนิดใหม่ของโลก

วันที่ 12 ต.ค.2564 นักพฤกษศาสตร์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดยนายธีรวัฒน์ ทะนันไธสง นายคุณานนต์ ดาวนุไร และ ดร.สมราน สุดดี หน่วยงานหอพรรณไม้ กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ร่วมกับ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้วงศ์ส้มกุ้ง (Begoniaceae) ของไทย ร่วมกับนักวิจัยอิสระ นายไพรวัลย์ ศรีสม, Dr Mark Hughes ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์ส้มกุ้งแห่งสวนพฤกษศาสตร์เอดินบะระ สก๊อตแลนด์ ร่วมกันตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก

, ค้นพบ “ชมพูราชสิริน” พืชชนิดใหม่ของโลก

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

“ชมพูราชสิริน” พืชชนิดใหม่ ถูกค้นพบโดยทีมงานนักพฤกษศาสตร์หอพรรณไม้ ระหว่างทำการสำรวจความหลากหลายของพืชบริเวณภูเขาในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในเดือน ส.ค.2563 ซึ่งได้พบไม้ล้มลุกไม่ทราบชนิด เป็นพืชอิงอาศัยขึ้นบนเปลือกไม้ต้นขนาดใหญ่ โดยยังไม่มีดอกและผล จึงได้ติดตามเก็บตัวอย่างและได้ตัวอย่างดอกในเดือน ก.ย.2563 ได้ทำการตรวจสอบพบว่า เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลส้มกุ้ง (Begonia) วงศ์ส้มกุ้ง (Begoniaceae)

นอกจากนี้ ได้ร่วมเขียนตีพิมพ์ตามกฎเกณฑ์ทางพฤกษศาสตร์ในวารสารนานาชาติ Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 49(2) หน้าที่ : 201–205 ปี พ.ศ. 2564 โดยมีชื่อพฤกษศาสตร์ที่ขอพระราชทานนามว่า Begonia sirindhorniana Phutthai, Thanant., Srisom & Suddee คำระบุชนิด “sirindhorniana” ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

, ค้นพบ “ชมพูราชสิริน” พืชชนิดใหม่ของโลก

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

ทั้งนี้ พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2562 เวลา 13.00 น. และได้มีพระกระแสรับสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปร่วมรับเสด็จ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ดำเนินการสำรวจชนิดพรรณไม้ในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มเติมจำนวน 3 ลุ่มน้ำ จากเดิมที่สำรวจไปแล้ว 1 ลุ่มน้ำ โดยพืชชนิดใหม่มีชื่อไทย ซึ่งเป็นนามพระราชทานว่า “ชมพูราชสิริน” ตัวอย่างต้นแบบเก็บรักษาไว้ที่หอพรรณไม้

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/308567
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

วั& …