, ค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” ชนิดใหม่ของโลก

ค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” ชนิดใหม่ของโลก

วันนี้ (14 ต.ค.2564) นักพืชศาสตร์ที่เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ค้นพบบนเทือกเขาหลวง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกับได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับโลก

, ค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” ชนิดใหม่ของโลก

 

รศ.พจมาลย์ สุรนิลพงษ์ นักวิจัยด้านพืชศาสตร์ ระบุว่าจากลักษณะเด่นที่มีจุดประคล้ายกับลายเสือบนตัวหม้อ จึงตั้งชื่อว่า Tiger Nakhon หรือ เสือนคร ตามภูมิศาสตร์ของ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งค้นพบทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งหมด 16 ชนิด 1 สายพันธุ์

, ค้นพบ “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” ชนิดใหม่ของโลก

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการศึกษาเรื่องชนิดและสายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพืชชนิดนี้การกระจายตัวอยู่ในประเทศแถบอินโดจีน และไทยพบกระจายตัวตามภูเขาสูงหรือที่ราบลุ่มที่มีความชื้นทั่วทุกภาคของประเทศ

หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชอนุรักษ์ถูกจัดอยู่ในบัญชีที่ 2 ของอนุสัญญาไซเตส สายพันธุ์ใหม่ที่พบอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ โดยวิธีอนุรักษ์จะใช้การขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด การปักชำกิ่ง หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค้นพบ “ชมพูราชสิริน” พืชชนิดใหม่ของโลก

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/308621
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

วั& …