, งัดผลแก้ PM2.5 เหนือได้ผล ยื่นอุทธรณ์เขตมลพิษทัน 8 พ.ค.

งัดผลแก้ PM2.5 เหนือได้ผล ยื่นอุทธรณ์เขตมลพิษทัน 8 พ.ค.

วันนี้ (20 เม.ย.2564) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ และพิจารณาเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีสั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำหนดให้ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอนเป็นเขตควบคุมมลพิษ ผ่านระบบ video conference

ผลเปรียบเทียบการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือปี 2564 เทียบกับปี 2563 ช่วงวันที่ 1 ม.ค.-19 เม.ย.พบจำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานลดลง 9% และจำนวนจุดความร้อนลดลง 52%

, งัดผลแก้ PM2.5 เหนือได้ผล ยื่นอุทธรณ์เขตมลพิษทัน 8 พ.ค.

คุมเข้มปัญหาถึง พ.ค.นี้-เล็งอุทธรณ์ทันภายใน 8 พ.ค.

ทั้งนี้แนวโน้มที่จำนวนวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐานลดลง เป็นผลจากผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ทส.ร่วมกับหน่วยงานต่าง​ๆ​ และประชาชนในพื้นที่​ รวมไปถึงสภาพอากาศ ซึ่งแม้ว่าตอนนี้ภาพรวมจะดีขึ้น แต่ทส.ยังขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องไปจนถึงเดือน พ.ค.นี้ 

สำหรับการพิจารณาเรื่องคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีสั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอนเป็นเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535 มีการประชุมหารือกับผู้เข้าประชุม เพื่อรวบรวมความเห็นในการดำเนินการอุทธรณ์ต่อคำพิพากษาดังกล่าว

, งัดผลแก้ PM2.5 เหนือได้ผล ยื่นอุทธรณ์เขตมลพิษทัน 8 พ.ค.

 

เนื่องจากยังมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การจัดทำแผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการหลังการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ รวมไปถึงการคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ

มอบหมายกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้แทนในการรวบรวมข้อเท็จจริงและยื่นอุทธรณ์ต่อคำพิพากษาดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดภายในในวันที่ 8 พ.ค.นี้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทส.จ่อยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาประกาศเขตควบคุมมลพิษ 4 จว.เหนือ

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/303511
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, หมอพบ “กระสุน” ฝังขาลูกช้างป่าติดบ่วงแร้ว ยังผ่าออกไม่ได้

หมอพบ “กระสุน” ฝังขาลูกช้างป่าติดบ่วงแร้ว ยังผ่าออกไม่ได้

จา& …