, ชาวบ้านชนะคดีฟ้องร้องโรงงานรีไซเคิล จ.ราชบุรี

ชาวบ้านชนะคดีฟ้องร้องโรงงานรีไซเคิล จ.ราชบุรี

วันนี้ (24 ธ.ค.2563) ศาลแพ่ง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ตัดสินให้ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ชดใช้ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี ส่งผลให้ชาวบ้าน รวมกว่า 1,000 คน จะได้รับค่าชดเชยเป็นรายปี ติดต่อกัน 5 ปี ตามเกณฑ์ผลตรวจสุขภาพของแต่ละคน

 

, ชาวบ้านชนะคดีฟ้องร้องโรงงานรีไซเคิล จ.ราชบุรี

 

ส่วนการเยียวยาพื้นที่เกษตรใช้เกณฑ์ตามรัฐบาล จ่ายเท่ากับเยียวยาภัยแล้ง และโรงงานต้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ใช้ได้ตามปกติ โดยชาวบ้านสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฟื้นฟู และเรียกค่าใช้จ่ายจากโรงงาน รวมถึงข้อเรียกร้องที่ให้โรงงานจ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 50 ล้านบาท หากชาวบ้านจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็สามารถดำเนินการหลังจากนี้ได้

เรียกร้องให้ทบทวนนโยบาย – กฎหมาย

น.ส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดเผยว่า คดีนี้สะท้อนให้เห็นความปล่อยปละละเลยของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่กำกับดูแลและอนุญาต ส่งผลให้โรงงานสร้างผลกระทบต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม จนต้องมาฟ้องศาล แม้วันนี้จะชนะคดี แต่ 19 ปีที่ผ่านมา ความเสียหายมากกว่าเงินเยียวยา และการฟื้นฟูต้องใช้งบมากกว่า 50 ล้านบาท จึงเรียกร้องให้ทบทวนนโยบายและกฎหมายที่จะรัดกุมมากกว่านี้

 

, ชาวบ้านชนะคดีฟ้องร้องโรงงานรีไซเคิล จ.ราชบุรี

 

ทั้งนี้ คดีนี้ตัวแทนชาวบ้าน ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี รวม 3 คน ยื่นฟ้องบริษัทเอกชนในข้อหาความผิดละเมิด ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2535 หลังได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี 2544 จนนำมาสู่การฟ้องศาล เมื่อปี 2560 ก่อนศาลจะมีคำตัดสินในวันนี้

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/299576
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ตร.มั่นใจคดี “ล่าเสือ” เอาผิดได้ ไม่เชื่อฆ่าเพราะกินวัว-โยงค้าสัตว์ป่า

ตร.มั่นใจคดี “ล่าเสือ” เอาผิดได้ ไม่เชื่อฆ่าเพราะกินวัว-โยงค้าสัตว์ป่า

กร& …