, ชาวบ้าน จำนวน 500 กว่ารายได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีสิทธิในที่ดินทำกินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ชาวบ้าน จำนวน 500 กว่ารายได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีสิทธิในที่ดินทำกินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

, ชาวบ้าน จำนวน 500 กว่ารายได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีสิทธิในที่ดินทำกินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข รองผอ.ศปป.4 กอ.รมน.พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าดงระแนงบริเวณ ต.บัวบาน พร้อมกับเข้าทราบปัญหา และชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้รับทราบที่ศาลาประชาคมบ้านหนองกุง ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน  พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.กล่าวว่า สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนั้นจะต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิ โดยใช้หลักฐานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศประเภท 4 ปี 2545 เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบหลักฐานร่องรอยการทำกินของราษฎร ซึ่งนำมาทาบทับกับแผนผังการรังวัดแปลงทำกินที่ทำการจัดสรรไว้แล้วของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิที่แต่งตั้งโดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมี พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายปกครอง อ.ห้วยเม็ก อ.ยางตลาด ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) สำนักงาน ทส.จ.กาฬสินธุ์  และผู้แทนจากภาคประชน ซึ่งได้ร่วมกันในการตรวจสอบสิทธิในขั้นต้นทราบว่าราษฎรเคยทำกินมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว รวมทั้งปรากฏหลักฐานเอกสารใบ จด.5 ซึ่งออกให้โดยอำเภอห้วยเม็กในปี 2540 พล.ท.กิตติศักดิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้หลักฐานที่สามารถใช้พิสูจน์การทำกินของราษฎรอย่างแท้จริง จะต้องรวมผลการแปรความภาพถ่ายทางอากาศประเภท 4 ที่จัดทำขึ้นในปี 2545 จึงจะมีความชัดเจน โดยทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น จะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จึงจะทราบผล และจะได้ประชุมคณะกรรมการประชุมพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสิทธิในที่ดินทำกินให้กับประชาชนได้มีที่ดินทำกินต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …