ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ตรวจสอบโรงโม่หินทำผิดกฎหมาย

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส : ธนาคารเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน จ. ปราจีนบุรี

กอ.รมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส : ธนาคารเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน จ. ปราจีนบุรี