ตรวจสอบการบุกรุกป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก พบรัฐเสียหายกว่า 25 ล้านบาท

ศปป.4 ประสานการปฏิบัติและบูรณาการหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการบุกรุกป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก พบรัฐเสียหายกว่า 25 ล้านบาท

วันที่ 31 ม.ค.57 เวลา 1000-1830 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ผู้แทน ศปป.4 กอ.รมน.ได้ประสานการปฏิบัติและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศปป.4 กอ.รมน.,กอ.รมน.ภาค 3,
และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล 8(น้ำยาง) รวม 7 คน เข้าตรวจสอบการบุกรุก
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง เพิ่มเติมจากวันที่ 29 ม.ค.57 อีกจำนวน 6 แปลง จำนวน 172.02 ไร่ รวมทั้งสิ้น 12 แปลงจำนวน 368.98 ไร่, อยู่ในพื้นที่
หมู่ 16 บ.ซำต้อง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ทั้ง 12 แปลง บุกรุกป่าสงวนปลูกยางพาราเกือบทุกแปลง และไม่พบผู้กระทำผิด คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ไว้ และจะดำเนินการตรวจยึดพื้นที่
ทั้ง 12 แปลงในวันที่ 3-4 ก.พ.57 นี้ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 25,180,671.12 บาท ( ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์) สรุปผลการดำเนินการจะรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …