, ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สร้างรีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศในพื้นที่ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สร้างรีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศในพื้นที่ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

, ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สร้างรีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศในพื้นที่ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์
, ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สร้างรีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศในพื้นที่ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

 ๑. เวลา ๑๐๐๐ คณะเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลัง ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ, หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)นำโดยนายสมชาย ฉิมแย้ม, ทหาร ศอป.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก(ร.ท.เอกชัย ดอนกาวิน), กอ.รมน.จังหวัด พ.ช., ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒(เขาค้อ), และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ รวมประมาณ ๒๐ นาย ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบบริเวณโซนพื้นที่ด้านหลังสถานที่ราชการอำเภอเขาค้อ หลังได้รับรายงานว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเจ๊แอน ซึ่งเป็นนายทุนค้าที่ดินรายใหญ่ของ อ.เขาค้อ ได้แบ่งขายให้กับนายทุน และกลุ่มข้าราชการเพื่อสร้างรีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศ มากกว่า ๑๐ ราย

 ๒. สรุปผลการจับกุม และตรวจยึดพื้นที่ รวม ๗ คดี ดังนี้

      ๒.๑ จับกุมผู้ต้องหา  ๑ คน ชื่อนายเฮ้อ แซ่ย่าง อายุ ๖๒ ปี ขณะกำลังจุดไฟเผาป่า และตรวจยึดพื้นที่ ๐ – ๑ – ๐ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๑๗,๐๖๑.๐๕ บาท เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนำส่ง สภ.เขาค้อ ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ ๒ เวลา ๒๑๐๐ คดีอาญาที่ ๗๘/๒๕๖๒ ยึดทรัพย์ที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พ.ค.๖๒

       ๒.๒ ตรวจยึดรีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศจำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

                       ๑) การ์เด้นรีสอร์ทเขาค้อ(เป็นของนพ.ชื่อกานดิศฯ รับราชการที่จ.ชลบุรี)ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๒๑ – ๐ – ๐๘ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๑,๔๓๔,๔๙๔.- บาท ตาม ปจว.ข้อ ๖ เวลา ๒๓๐๐ คดีอาญาที่ ๗๔ /๒๕๖๒ ลง ๙ พ.ค.๖๒

                       ๒) ปาป้าการ์เด้นรีสอร์ทเขาค้อ(เป็นของ นพ.ชื่อนายธนกิจ นิติธีระวุฒิ อยู่ที่ รพ.เขาค้อ)ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๓ – ๓ – ๐๘ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๕๒๗,๒๘๐.๗๐ บาทตาม ปจว.ข้อ ๗ เวลา ๒๓๐๕ คดีอาญาที่ ๘๐ /๒๕๖๒ ลง ๙ พ.ค.๖๒

                       ๓) ลมหนาวแคมป์ปิ้ง(เป็นของปลัดอำเภอเขาค้อ แต่ใช้ชื่อนางสายหยุด วงค์สวัสดิ์) ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๐ – ๓ – ๘๔ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๖๕,๕๑๔.๔๕ บาท ตาม ปจว.ข้อ ๘ เวลา ๒๓๑๐ คดีอาญาที่ (๘๑/๒๕๖๒ ลง ๙ พ.ค.๖๒

                       ๔) บ้านพักตากอากาศของ น.ส.อาภาศิริ อุทะโก ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๐ – ๓ – ๗๒ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๖๓,๔๖๗.๑๒ บาท ตาม ปจว.ข้อ ๙ เวลา ๒๓๑๕ คดีอาญาที่ ๘๒/๒๕๖๒ ลง ๙ พ.ค.๖๒

                       ๕) บ้านพักตากอากาศ ของนางลำพร  สวัสดิ์สิน(เจ๊แอน) ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๔ – ๒ – ๘๘ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๓๒๒,๑๑๒.๗๐ บาท ตาม ปจว.ข้อ ๑๐ เวลา ๒๓๒๐ คดีอาญาที่ ๘๓/๒๕๖๒
ลง ๙ พ.ค.๖๒

                       ๖) ภูดูดาวรีสอร์ท ของคุณเปิ้ล เพื่อนเจ๊แอน(อยู่ จ.พิษณุโลก) ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๓ – ๓ – ๑๖ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๒๕๘,๖๔๕.๖๐ บาท ตาม ปจว.ข้อ ๑๑ เวลา ๒๓๓๐ คดีอาญาที่ ๘๔/๒๕๖๒
ลง ๙ พ.ค.๖๒

      ๒.๓ สรุปตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนฯรวม ๗ แปลง จำนวนเนื้อที่รวม ๓๕ – ๑ – ๗๖ ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐ เป็นเงิน รวม ๒,๖๘๘,๕๗๕.๖๒ บาท

๓. คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเป็นความผิดฐาน ตาม ม.๑๔ แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ และม.๕๕ จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่, อาคารที่พัก และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาค้อเพื่อติดตามตัวนายทุนและเจ้าของรีสอร์ทที่แท้จริงมาดำเนินคดีต่อไป เหตุเกิดที่ หมู่ ๑ บ.กนกงาม ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู

๔. นอกจากรีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศทั้ง ๖ ราย นี้แล้ว พื้นที่ใกล้กันยังพบรีสอร์ทกำลังก่อสร้างใหม่อีกหลายราย ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตรวจสอบต่อเนื่อง ความคืบหน้าจะติดตาม และรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …