, ตรวจสอบเศษไม้ ขยะปนเปื้อนสารพิษนำ เข้ามาทำลาย หรือนำมาทิ้งในประเทศ (จ.สมุทรสงคราม)

ตรวจสอบเศษไม้ ขยะปนเปื้อนสารพิษนำ เข้ามาทำลาย หรือนำมาทิ้งในประเทศ (จ.สมุทรสงคราม)

, ตรวจสอบเศษไม้ ขยะปนเปื้อนสารพิษนำ เข้ามาทำลาย หรือนำมาทิ้งในประเทศ (จ.สมุทรสงคราม)
วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๒ ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ได้รับการประสานจากฝ่ายปราบปราม กรมศุลกากร ว่ามีบริษัท ไฟร์ซัน พาราไดส์ จำกัด ได้นำเข้า Wood Chips ( Shredded ) เศษไม้ จำนวน ๗,๖๕๖.๔๑๘ ตัน จากประเทศสิงคโปร์ โดยด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ ได้รับเสียภาษี และออกใบอนุญาตให้เมื่อ วันที่ ๑๐ ก.ย.๖๒
, ตรวจสอบเศษไม้ ขยะปนเปื้อนสารพิษนำ เข้ามาทำลาย หรือนำมาทิ้งในประเทศ (จ.สมุทรสงคราม)

๑.ได้ประสานการปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบเศษไม้ดังกล่าว ว่าเป็นเศษไม้ หรือเป็น ขยะปนเปื้อนสารพิษนำเข้ามาทำลาย หรือนำมาทิ้งในประเทศ และมีสารพิษอันตรายปนเปื้อนหรือไม่ โดยในขั้นต้นได้ประสาน กรมป่าไม้, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘, กอ.รมน.จังหวัด ส.ส., กรมศุลกากร และผู้แทนบริษัท ไฟร์ซันฯ ให้ตรวจสอบร่วมกันในวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ณ ท่าเรือ บริษัท ไฟร์ซันฯ

๒.ได้ตรวจสอบจากเอกสารการนำเข้า และได้โทรศัพท์สอบถามถึงวัตถุประสงค์การนำเข้าเศษไม้ กับชิปปิ้งชื่อ นายวีระยุทธ นภาอำไพพร แจ้งว่า บริษัท ไฟร์ซันฯ นำเข้าเศษไม้ดังกล่าวจากประเทศสิงคโปร์ โดยจะนำไปส่งขายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวะมวล ที่ จ.สระบุรี และยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …