, ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบ

ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบ

๑๕ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๔๓๐ พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับ นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบด้วยกฏหมาย ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”93″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …