, ที่ประชุม กก.สิ่งแวดล้อม บูรณาการยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละออง

ที่ประชุม กก.สิ่งแวดล้อม บูรณาการยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละออง

วันที่(26 มี.ค.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงาน EIA จำนวน 2 โครงการ

, ที่ประชุม กก.สิ่งแวดล้อม บูรณาการยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละออง

 

คือโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนและช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดที่ทางพิเศษพาดผ่าน โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านตะวันออกของถนนพหลโยธิน และโครงการทางหลวงแนวใหม่ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันออก ,ทางหลวงหมายเลข 352 ของกรมทางหลวง เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาล

, ที่ประชุม กก.สิ่งแวดล้อม บูรณาการยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละออง

 

นอกจากนี้ได้พิจารณามาตรการการยกระดับแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เนื่องจากยังพบจำนวนจุดความร้อนเป็นจำนวนมากในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่า ดังนั้นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อุดหนุนงบประมาณรวม 69 โครงการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

, ที่ประชุม กก.สิ่งแวดล้อม บูรณาการยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละออง

 

ส่งผลให้จุดความร้อนสูงในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 รวมทั้งได้มีการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรฐานให้ครอบคลุมที่ดินจัดสรรทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

, ที่ประชุม กก.สิ่งแวดล้อม บูรณาการยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละออง

 

ที่ประชุมยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/302808
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชมภาพความน่ารัก “พะยูนแม่ลูก” อุทยานฯ หาดเจ้าไหม

ชมภาพความน่ารัก “พะยูนแม่ลูก” อุทยานฯ หาดเจ้าไหม

วั& …