, น้ำท่วมสูง “นครศรีฯ-พัทลุง” ถนนขาด 10 สาย

น้ำท่วมสูง “นครศรีฯ-พัทลุง” ถนนขาด 10 สาย

วันนี้ (3 ธ.ค.2563) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (3 ธ.ค. เวลา 08.30 น.) ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และพัทลุง โดยได้รับผลกระทบ 43 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 33 สายทาง และไม่สามารถผ่านได้ 10 สายทาง แบ่งได้ ดังนี้

จ.นครศรีธรรมราช มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง ได้แก่
– สาย นศ.4021 แยก ทล.4151 (กม.ที่ 2+380) บ้านบางคุ้ง อ.เชียรใหญ่,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 40-55 ซม.)
– สาย นศ.3022 แยก ทล.403 (กม.ที่ 5+066) –บ้านไทรห้อง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 50 ซม.)
– สาย นศ.2034 แยก ทล.41 (กม.ที่ 313+210) – บ้านก้างปลา อ.ร่อนพิบูลย์,จุฬาภรณ์,ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 100 ซม.)
– สาย นศ.4046 แยก ทล.4103 (กม.ที่ 23+050)- บ้านนาพร้าว อ.พระพรหม,ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 80 ซม.)
– สาย นศ.4070 แยก ทล.4015 (กม.ที่ 9+005) –บ้านท่าใหญ่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 80 ซม.)
– สาย นศ.3109 แยก ทล.403 (กม.ที่ 4+040) -ถนนเทวบุรี อ.พระพรหม,เมือง จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 100 ซม.)

, น้ำท่วมสูง “นครศรีฯ-พัทลุง” ถนนขาด 10 สาย

 

จ.พัทลุง มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ได้แก่
– สาย พท.1014 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1185+581) – บ้านควนอินนอโม อ.เขาชัยสน, ตะโหมด จ.พัทลุง (ระดับน้ำ 90 ซม.)
– สาย พท.1017 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1185-581)-บ้านเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ระดับน้ำ 90 ซม.)
– สาย พท.4019 แยก ทล.4048 (กม.ที่ 21+700)-บ้านแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (ระดับน้ำ 70 ซม.)
– สาย พท.1042 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1181+700) – บ้านถ้ำน้ำเย็น อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ระดับน้ำ 90 ซม.)

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่จัดชุดปฏิบัติการ เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและปักเสาหลักขาวแดง เพื่อให้ประชาชนสัญจรด้วยความระมัดระวัง

รวมถึงประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนรายงานข้อมูลสายทางที่ประสบภัยพิบัติให้ผู้บริหารได้รับทราบจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

หากมีกรณีถนน-สะพานขาด ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น หรือ กรณีต้นไม้หักโค่น ปิดทับ-กีดขวางเส้นทาง ให้รีบนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้

และเมื่อระดับน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ หากตรวจพบสายทางที่เกิดความเสียหายรุนแรงให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ก่อน และเข้าดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมภาพถ่ายสภาพความเสียหายหลังน้ำลด เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะรายงานทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/298885
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, “ปัตตานี” อ่วม น้ำท่วม 5 อำเภอ ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ

“ปัตตานี” อ่วม น้ำท่วม 5 อำเภอ ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ

"ปัตตานี" ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ หลังน้ำจากยะลาและนราธิวาสไหลสมทบทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 5 อำเภอ หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ ด้านสำนักชลประทานเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือนร้อน