, “น้ำแร่พุโซดา” ต้องกรองก่อนมีฟลูออไรด์-เหล็กสูงเกินมาตรฐาน

“น้ำแร่พุโซดา” ต้องกรองก่อนมีฟลูออไรด์-เหล็กสูงเกินมาตรฐาน

วันนี้ (18 ก.พ.2564) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีกรมทรัพยา กรน้ำบาดาล ยืนยันน้ำบาดาลโซดา ที่เจาะพบในพื้นที่อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ดื่มได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีสารพิษปนเปื้อน หลังผ่านการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ และน้ำนั้นต้องผ่านการกรองก่อน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน ทั้งนี้การนำน้ำมาดื่มขอให้เลี่ยงการใช้น้ำจากแหล่งน้ำดิบโดยตรง แต่ควรเป็นน้ำดิบที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการกรอง

เนื่องจากน้ำบาดาลโซดาจากแหล่งน้ำดิบตามที่เป็นข่าวมีค่าฟลูออไรด์สูงอยู่ที่ปริมาณ 1.1-1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเหล็กสูงอยู่ที่ปริมาณ 10-28 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงเกินกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 ที่กำหนดตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยฟลูออไรด์ต้องมีค่าไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และเหล็กต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร

หากร่างกายได้รับฟลูออไรด์ ปริมาณสูงเกิน 0.07 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นเวลานานจะเป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะฟันตกกระตามมาได้

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับเหล็กหากมีในน้ำดื่มไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถดื่มได้ทุกวันโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ถ้ามากกว่านั้นอาจจะเกิดการสะสมจนเกิดภาวะเหล็กเกิน ตามอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อต่อ ตับ ตับอ่อน และหัวใจ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตับ โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เนื่องจากในแต่ละวันคนเราจะได้รับเหล็กในอาหารเป็นหลักอยู่แล้ว

การมีเหล็กในน้ำเกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร จะทำให้เกิดสี กลิ่น และรสที่ไม่น่านำมาดื่ม นอกจากนี้หากนำมาเป็นน้ำใช้ยังทำให้เกิดคราบเกาะตามเสื้อผ้าและสุขภัณฑ์ตามบ้าน

, “น้ำแร่พุโซดา” ต้องกรองก่อนมีฟลูออไรด์-เหล็กสูงเกินมาตรฐาน

ชี้สนิมเหล็ก-แนะกรองก่อนให้ประชาชนดื่ม

ดังนั้นเมื่อนำน้ำบาดาลโซดาดังกล่าวมาตั้งทิ้งไว้ข้ามคืนจะเกิดตะกอนขุ่นสีเหลืองถึงส้ม ซึ่งเกิดจากเหล็กในน้ำทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ทำให้สภาพน้ำ ไม่น่าดื่มจึงควรนำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำตาม กระบวนการผลิตน้ำประปาบาดาลและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาก่อน ที่จะแจกจ่ายให้ประชาชนใช้อุป โภค บริโภค ซึ่งกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบประปาจะมีการเติมอากาศลงไปในน้ำดิบก่อนเพื่อให้ทำปฎิกิริยากับเหล็กในน้ำจนเกิดตะกอนของสนิมเหล็กแล้วนำไปผ่านการกรองด้วยทรายกรองอีกทีหนึ่ง หรือใช้สารกรองที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเหล็กในน้ำบาดาล เช่น ทรายแมงกานีส 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวน้ำที่เหมาะสำหรับการบริโภคในครัวเรือนนั้น ควรมีคุณภาพตามเกณฑ์แนะนำขององค์การ อนามัยโลก ซึ่งกรมอนามัยใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้มาโดยตลอด ซึ่งประกาศ กรมอนามัย เรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 ได้กำหนดเกณฑ์เพื่อชี้วัดคุณภาพน้ำประปา ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค โดยมีตัวชี้วัดทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ จำนวน 21 รายการ เพื่อเป็นเกณฑ์อ้างอิงทางวิชาการที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้เหมาะสมสำหรับการบริโภคในครัวเรือน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/301570
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

วั& …