, บานสะพรั่ง “โสกเหลืองแม่เมย” พืชหายากชนิดใหม่ของโลก

บานสะพรั่ง “โสกเหลืองแม่เมย” พืชหายากชนิดใหม่ของโลก

วันนี้ (19 พ.ย.2564) เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เผยแพร่ข่าวดีเรื่องการการค้นพบ “โสกเหลืองแม่เมย” พืชหายากชนิดใหม่ของโลก ออกดอกสวยงามในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ซึ่งค้นพบโดยนายวิทยา ปองอมรกุล ดร.ประทีป ปัญญาดี นายนัทธี เมืองเย็น นักพฤกษศาสตร์จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และดร.อังคณา อินตา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันศึกษาและตรวจสอบลักษณะของพืชชนิดนี้อย่างละเอียด จึงพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก

โดยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชชนิดนี้ว่า Saraca thailandica Pongamornkul, Panyadee & Inta มีความหมายว่า พืชแห่งประเทศไทย เรียกชื่อไทยว่า โสกเหลือง หรือโสกเหลืองแม่เมย โดยได้ตีพิมพ์การค้นพบนี้ในวารสารพฤกษศาสตร์ไทย (Thai Journal of Botany) ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 29–36

, บานสะพรั่ง “โสกเหลืองแม่เมย” พืชหายากชนิดใหม่ของโลก

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

ทั้งนี้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ให้ข้อมูลว่า จริงๆ แล้วชาวกะเหรี่ยงในแถบจ.แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ รู้จักและใช้ประโยชน์ต้นไม้ชนิดนี้มานานแล้ว โดยชาวกะเหรียงนำฝักมาย่างไฟแล้วนำเมล็ดมาต้มก่อนนำไปตำเป็นส่วนประกอบของน้ำพริก

นอกจากนี้เปลือกต้นของพืชชนิดนี้ ยังใช้เป็นสีย้อมผ้าให้สีแดงอีกด้วย โดยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ก็พบมีการกระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ ตามบริเวณริมห้วย ลำธาร ซึ่งในช่วงนี้กำลังออกดอกสวยงาม เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จึงเก็บภาพสวยๆมาฝาก

 

, บานสะพรั่ง “โสกเหลืองแม่เมย” พืชหายากชนิดใหม่ของโลก

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

, บานสะพรั่ง “โสกเหลืองแม่เมย” พืชหายากชนิดใหม่ของโลก

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/309873
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

วั& …