, บุกรุกที่ดินของรัฐ 60 แห่ง จ.ตรังจ.นครศรีธรรมราช  จ.พัทลุง

บุกรุกที่ดินของรัฐ 60 แห่ง จ.ตรังจ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง

, บุกรุกที่ดินของรัฐ 60 แห่ง จ.ตรังจ.นครศรีธรรมราช  จ.พัทลุง

1. วันที่ 21 พ.ค.62 ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน., กอ.รมน.จังหวัด น.ศ., สจป.12 (นครศรีธรรมราช)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังปฏิบัติการในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  1.1 เวลา 1400 ปฏิบัติการบินตรวจสภาพป่าสงวนแห่งชาติ พบจุดต้องสงสัย จำนวน 19 จุด
  1.2 วันที่ 22 พ.ค.62 สนธิกำลังจัดชุดปฏิบัติการภาคพื้นดิน เข้าตรวจสอบจุดต่าง ๆ ดังนี้
         1) พื้นที่ นศ. 1 (สิชล – ขนอม) จำนวน 4 จุด
         2) พื้นที่ นศ.2 (นบพิตำ) จำนวน 5 จุด
         3) พื้นที่ นศ.3 (ลานสกา) จำนวน 6 จุด
         4) พื้นที่ นศ.4 (ร่อนพิบูลย์)
         5) พื้นที่ นศ.7 (ฉวาง) จำนวน 3 จุด

2. วันที่ 22 พ.ค. 62 ปฏิบัติการบินตรวจสภาพป่าจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวไทร อำเภอชะอวด), จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง พบจุดต้องสงสัยทั้งสิ้น 36 จุด
3. วันที่ 23 พ.ค.62 สรุปการปฏิบัติการในห้วง 21 -22 พ.ค. 62 ปฏิบัติการบินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง พบจุดต้องสงสัย รวมทั้งสิ้น 55 จุด และเป้าหมายกรณีชี้เป้าจากเบาะแสอื่นๆ อีกจำนวน 5 จุด รวมจุดต้องสงสัยที่ต้องทำการตรวจสอบทั้งสิ้น 60 จุดดังนี้
    3.1 จังหวัด น.ศ. จำนวน 25 จุด
    3.2 จังหวัด พ.ท. จำนวน 15 จุด
    3.3 จังหวัด ตง. จำนวน 15 จุด
    3.4 แหล่งข่าวชี้เป้าจำนวน 5 จุด
4. เป้าหมายที่ต้องตรวจสอบ 60 จุด ได้ตรวจยึดดำเนินคดีแล้วจำนวน 1 จุด และตรวจสอบ
แต่ไม่ได้ดำเนินคดี 1 จุด คงเหลือจุดต้องสงสัยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน 58 จุด ซึ่งจากการปูพรมกระจายกำลังหลายชุดปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบเป้าหมาย พบทั้งการบุกรุกแผ้วถางเปิดป่าใหม่ เพื่อปลูกยางพารา, การขุดลูกรังนำไปขาย และการลักลอบทำไม้ ซึ่งบางจุดมีการออกเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเจ้าหน้าหน้าที่ได้บันทึกการตรวจสอบ และตรวจยึดของกลางการกระทำผิด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปแล้วหลายจุด ขณะเดียวกันจะขยายผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดที่อยู่บนภูเขาสูงชัน และเป็นป่าต้นน้ำ ที่ภายหลังได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด พบว่ามีการบุกรุกเพิ่มเติมอีกหลายจุด ส่วนพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ จะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ หากพบว่าออกโดยมิชอบ จะทำหนังสือถึงกรมที่ดิน ให้ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทันที ความคืบหน้าผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …