, บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานวุ้นเส้น  อ.บางเลน จ.นครปฐม

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานวุ้นเส้น อ.บางเลน จ.นครปฐม

, บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานวุ้นเส้น  อ.บางเลน จ.นครปฐม

กรณี ประชาชน ม.4 ต.นราภิรมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้รับร้องเรียนว่ามีโรงงานผลิตวุ้นเส้นปล่อยน้ำเน่าเสียและ ส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบชาวบ้านโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมา กอ.รมน.จังหวัด นครปฐม และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการนำสายยางปล่อยน้ำเสียลงที่บ่อหน้าโรงงานทั้งสองฝั่ง น้ำมีฟองสีดำ และได้เก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจสอบ

จากนั้นทางเจ้าหน้าที่และฝ่ายโรงงานดังกล่าวได้มีการพูดคุย ในการแก้ไขปัญหากลิ่น น้ำเน่าเสีย พร้อมทั้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไข โดยเทซีเมนต์ และทำคันกั้นน้ำรอบโรงงานไม่ให้น้ำเสียไหลออกนอกโรงงาน พร้อมทั้งจัดทำผ้าใบคลุมบ่อบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน เพื่อลดกลิ่นเหม็น วันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมา ศปป.๔ ฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและจะรายงานให้ทราบต่อไป

   เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๒ เวลา 1000 ได้ส่งชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ ฯ โดยมี พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.เป็นหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจโรงงานวุ้นเส้น ตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนถึงความเดือดร้อน จากการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน จากการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ทราบว่า ปัญหาดังกล่าว กอ.รมน.นครปฐม ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการลงไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในพื้นที่ขั้นต้น 2 ครั้ง
โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 ที่ผ่านมา พบว่ามีน้ำเสียปล่อยจากโรงงานลงพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ โรงงานได้รับความเดือดร้อนจริง จึงได้วางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ (อบต.นราภิรมณ์)  โดยทางผู้ประกอบการจะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ต.ค.62

ได้ทำการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามหลักวิชาการ สำหรับน้ำเสียที่ปล่อยไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมแล้วโรงงานจะทำการบำบัดด้วย จุลินทรี

ผลการดำเนินการ ผู้ประกอบการได้ปรับปรุง บ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ใช้จุลินทรี ช่วยให้การบำบัดน้ำเสีย ดีขึ้น ไม่มีกลิ่น

หลังจากตรวจพื้นที่โรงงานแล้ว คณะฯ ได้ร่วมประชุม ไตรภาคี ณ ณ อบต.นราถิรมย์ ประกอบด้วยประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ, ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยมี รอง ผอ.ศปป.๔ฯ, รอง ผอ.รมน.จังหวัด นฐ., นายก อบต. ร่วม เพื่อหาหนทางแก้ไข ระยะเร่งด่วน และในระยะยาวต่อไป ผลการประชุม ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน แต่ยังมีความกังวลใน กรณีที่โรงงานประกอบกิจการในระยะยาว ว่าปัญหาดังกล่าวจะกลับมาอีก มติที่ประชุมเห็นชอบให้ กอ.รมน.จังหวัด นฐ. ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ติดตามบูรณาการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ยั่งยืนต่อไป และได้มอบน้ำหมักชีวภาพ(EM)ให้ ทาง อบต.นราถิรมย์ เพื่อใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป

, บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานวุ้นเส้น  อ.บางเลน จ.นครปฐม
, บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานวุ้นเส้น  อ.บางเลน จ.นครปฐม
, บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานวุ้นเส้น  อ.บางเลน จ.นครปฐม
, บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานวุ้นเส้น  อ.บางเลน จ.นครปฐม

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …