, ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.64 เวลา 1300 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ  หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้ประสานการปฏิบัติกับนายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน บ้านนะโน หมู่ 2 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ จากการร้องเรียนของชาวบ้านบ้านนะโน ว่ามีนายทุนและชาวบ้านบ้านแม่แจะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เข้าไปขยายพื้นที่เพื่อปลูกกะหล่ำปลี และสตอเบอรี่ ในพื้นที่ต้นน้ำทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ , ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ข้อมูลน่าสนใจ

, ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ

ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ

เม& …