, บูรณาการหน่วยงานเข้าตรวจสอบการลักลอบขุดทรายในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง

บูรณาการหน่วยงานเข้าตรวจสอบการลักลอบขุดทรายในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง

, บูรณาการหน่วยงานเข้าตรวจสอบการลักลอบขุดทรายในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง
คณะเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลัง ประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร),
ศูนย์ป่าไม้จังหวัดระยอง, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน., กอ.รมน.จังหวัด ร.ย., หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒ (บ้านค่าย) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ กรณีบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ลักลอบนำเครื่องจักรเข้ามาขุดทรายในพื้นที่ป่าตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๒ ในเขต อ.เมือง จ.ระยอง

โดยเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ได้นำกำลังเข้าจับกุมดำเนินคดี พร้อมตรวจยึดรถแบคโฮ ๕ คัน, รถบรรทุกพ่วง ๑ คัน และเครื่องล้างทรายจำนวน ๑ เครื่อง ไว้ก่อนแล้วนั้น

, บูรณาการหน่วยงานเข้าตรวจสอบการลักลอบขุดทรายในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง

จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่ได้ลักลอบขุดทรายเป็นครั้งแรก เนื่องจากเมื่อนำภาพถ่ายเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ มาเปรียบเทียบกับในวันนี้ สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมาก  คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจับกุม/ตรวจยึดเครื่องจักร

เหตุเกิดที่ หมู่ ๑ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง จากการตรวจสอบในขั้นต้นพบว่าพื้นที่บริเวณนี้
มีเอกสารสิทธิ์ที่เข้าข่ายว่าจะออกโดยมิชอบหลายแปลง ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ จะนำเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทั้งหมด ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง หากพบว่าออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะส่งเรื่องให้กรมที่ดิน ดำเนินการเพิกถอนทั้งหมด

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …