, ปฏิบัติการน้ำหมักพิทักษ์โลก 04

ปฏิบัติการน้ำหมักพิทักษ์โลก 04

1 ส.ค. 61

ศปป.4 กอ.รมน. ได้ดำเนินการใช้สารสกัดชีวภาพ (จุลินทรีย์) เทราดลงท่อน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารรื่นฤดี  และ ท่อระบายน้ำตามทางที่รถวิ่งเข้า-ออก โดยรอบสวนรื่นฤดี และสถานที่ล้างภาชนะ  ห้องอาหารรวมชั้นล่าง โดยใช้น้ำหมักสูตรพิทักษ์โลกของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.(น้ำหมักพิทักษ์โลก 04)   เนื่องจากมีกำลังพลและข้าราชการร้องเรียนว่า มีกลิ่นเหม็น นั้น. สพอ.ฯ ได้ดำเนินการ นำน้ำหมักไปเทราดเพื่อบรรเทากลิ่นเหม็น เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่เวลา 1000 -1200 ผลที่ได้รับคือ เมื่อเวลา 1500 กำลังพลและข้าราชการที่ไปออกกำลังกายทุกวันพุธ ณ บริเวณ หน้าอาคาร แจ้งว่า กลิ่นเหม็นลดลงเป็นที่น่าพอใจมาก   และ สพอฯ ได้มอบน้ำหมักพิทักษ์โลก 04 ให้ สบป.กอ.รมน.ไว้ใช้งาน จำนวน 10 ขวด (15ลิตร ) เพื่อขยายผลบริเวณที่ล้างภาชนะ และจะดำเนินการแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ ตามสำนักงานและ ศูนย์ประสานการปฏิบัติต่างๆ เพื่อจัดการน้ำทิ้งจากต้นทางอย่างต่อเนื่องต่อไป

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”171″ exclusions=”2202,2203,2204,2205,2206″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”3″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

เม& …