, ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ครั้งที่1/61

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ครั้งที่1/61

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”138″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

วันนี้ 12 มิ.ย. 61 เวลา 0930 -1300 พอ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล ผอ.สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ร่วมประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ครั้งที่1/61 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิ์ศึกษา อ.สังขละบุรี จว.ก.จ. จัดโดยสถาบันการศึกษา ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการท้องถิ่น ฝ่ายความมั่นคง ครู อาจารย์ ตชด. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(งานวิจัยท้องถิ่น)WWFมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก วัด ปศุสัตว์ สาธารณสุข กำนัน เข้าร่วมประชุม เรื่องสำคัญในการหารือ อาทิเช่น การวิจัยท้องถิ่น การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมไร่หมุนเวียน การใช้ภูมิปัญญาในการกำหนดวิถีชีวิต การปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงระบบนิเวศ (มิ.ย.-พ.ย.61) การบริจาคสิ่งของให้กับชุมชน ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแนวตะเข็บชายแดน และการจัดตั้งกองทุนผู้พิทักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร หลังจากนั้น
เวลา1505_1730 เนื่องจากฝนตกติดต่อกันมาหลายวันจึงไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้ พ.อ.ทรงศักดิ์ฯ ได้เชิญ นายก อบต.ไล่โว่ หัวหน้าเขตฯ ฝ่ายความมั่นคง ร่วมประชุม ณ อบต.ไล่โว่ โดยที่ประชุมได้ให้แต่ละส่วน กลับไปรวบรวมข้อมูล ผลดี ผลเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ข้อห่วงใย และข้อพิจารณาอื่นๆรอบด้าน ทั้งความมั่นคง ความยั่งยืน ถ้ามีการตัดถนนถนนในพื้นที่ อบต.ไล่โว่ เพื่อจะนำข้อมูลมาร่วมประชุมหารืออีกครั้งในวันที่ 21 มิ.ย.61 ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี โดยมี นายอำเภอเป็นประธาน

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

เม& …