, ประมวลภาพ งานฝึกอบรมเยาวชนและผู้นำชาวนามืออาชีพ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร จังหวัดสุรินทร์

ประมวลภาพ งานฝึกอบรมเยาวชนและผู้นำชาวนามืออาชีพ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบผลกระทบ “โรงงานวินโพรเสส”

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบผลกระทบ “โรงงานวินโพรเสส”