, ปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่  อุทยานแห่งชาติทับลาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

, ปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่  อุทยานแห่งชาติทับลาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

     เวลา 1130 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ อุทยานแห่งชาติทับลาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) โดยคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ชุดระวังป่าชุดที่ 2 และชุดที่ 4 ออกตรวจลาดตระเวน โดยระบบ SMART PATROL ตามวงรอบการปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บริเวณป่าท้ายวัดภูศรีวิลัย ในเขตป่าครบุรี ท้องที่ ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในขณะเดินลาดตระเวน พบกลุ่มบุคคลมีเป้สะพายไม้พะยูง จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม แต่เนื่องจากพื้นบริเวณดังกล่าวค่อนข้างโล่ง กลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงได้วิ่งแยกย้ายกันหลบหนีเข้าป่า คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังเข้าติดตาม ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นพบไม้พะยูงจำนวน 25 เป้ ตรวจสอบมีไม้พะยูงจำนวน 34 แผ่น, อุปกรณ์ สิ่งของสำหรับการดำรงชีพในป่า, เลื่อยโซ่ยนต์ดัดแปลง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมบาร์เลื่อย จำนวน 2 บาร์

        คณะเจ้าหน้าที่ได้ติดตามกลุ่มคนที่หลบหนี สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 คน ทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชา จึงได้นำตัวผู้ต้องหาชาวกัมพูชาทั้งหมดพร้อมของกลาง มาควบคุมตัวชั่วคราวไว้ที่ สนง.เขตฯ อช.ทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลหาผู้ให้การสนับสนุน และผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติม  สำหรับกลุ่มผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนี ได้มีการดำเนินการจัดชุดเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป รายชื่อผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ในวันนี้ รวม 5 คน

, ปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่  อุทยานแห่งชาติทับลาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) , ปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่  อุทยานแห่งชาติทับลาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …