, ปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓

ปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”117″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

วันที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน./ผช.เลขานุการ ศปก.พป.เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ท้องที่อำเภอเขาค้อจังหวัด เพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม ศอป.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก 

สี่แยกรื่นฤดี อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พ.ท.เกียรติอุดม นาดี ผบ.ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑, นายชิต อินทรนก หน.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์, หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์, เจ้าหน้าที่ทหาร ศอป.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก, ตำรวจ กก.๔ บก.ปทส.,กก.ตชด.ที่ ๓๑(เพชรบูรณ์)และฝ่ายปกครอง อ.เขาค้อ เข้าร่วมประชุมรวม ๔๐ นาย เพื่อชี้แจงเป้าหมาย และวางแผนการเข้าปฏิบัติการต่อรีสอร์ทที่อยู่นอกแปลง รอส.จำนวน ๑๓๕ รีสอร์ท ในพื้นที่ ๔ ตำบล คือ เขาค้อ, สะเดาะพง, หนองแม่นา และริมสีม่วง โดยจัดเป็นชุดปฏิบัติการ รวม ๕ ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย ทหาร, ป่าไม้, ฝ่ายปกครอง และตำรวจ โดยมอบให้ทหาร และป่าไม้ กล่าวโทษร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการทุกวันพฤหัสบดี และจับกุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑๐ – ๑๕ คดี  โดยสรุปการประชุมชี้แจงคณะทำงานฯ มีรายละเอียดดังนี้

  ๑. การดำเนินในห้วง ๑๐ – ๑๑ พ.ค.๖๑ เป็นการดำเนินการตามแผน(time line ) ที่กำหนดไว้ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑ พ.ค.๖๑ แต่เนื่องด้วยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้การดำเนินการจึงต้องเริ่มปฏิบัติในวันนี้ แต่ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิม

 ๒. การดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการสำรวจข้อมูล/หลักฐานโดยละเอียดเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับรีสอร์ท จำนวน ๑๓๕ รีสอร์ท ซี่งในห้วง ๒ เดือนที่ผ่านมาได้มีการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการให้ทราบขั้นตอนการทำงานของคณะทำงานฯเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ประกอบทั้ง ๑๓๕ รีสอร์ทเข้าใจและแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 ๓. ข้อมูลรีสอร์ทที่จะดำเนินการ รวมจำนวน ๑๓๕ รีสอร์ท แบ่งออกเป็น รีสอร์ทที่มีคดีอยู่แล้ว จำนวน ๒๑ ราย(รอผลการตรวจสอบจาก นธน.พล.ม.๑ อีกครั้ง), ยอมรื้อถอน ๓ รีสอร์ท คงเหลือรีสอร์ทที่ต้องดำเนินการ ๑๑๑ รีสอร์ท 

  ๔. การจัดกำลัง ประกอบด้วย ๕ ชป. ประกอบด้วย จนท.ทหาร ๕ นาย , จนท.ป่าไม้ เข้าปฏิบัติ ชป.ละ ๓ เป้าหมาย รวมเป้าหมายที่เข้าดำเนินการ ในห้วง ๑๐ – ๑๑ พ.ค.๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ เป้าหมาย

      เวลา ๐๙๔๕ – ๑๒๐๐ สรุปผลการปฏิบัติ ในวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ รวม ๑๑ คดี ดังนี้ 

  •     ชป. ต.เขาค้อ เข้าดำเนินการแจ้งความ และส่งบันทึกตรวจยึดให้ สภ.เขาค้อ จำนวน ๓ คดี

        ๑)รีสอร์ททรัพย์ทอง นาย จักรพล วงค์เกตุ (แจ้งความดำเนินคดี)                                  

       ๒)โกดัง (ไม่พบเจ้าของ) 

       ๓)บ้านไร่นายน้ำหวาน (ไม่พบเจ้าของ) 

  •   ชป. ต.สะเดาะพง เข้าดำเนินการจำนวน ๒ รีสอร์ท เหลือ ๔ รีสอร์ท 

       ๑)รีสอร์ทบ้านผาสุข เจ้าของ นางอ้น เสาเอี่ยม (แจ้งความดำเนินคดี) 

        ๒)ไร่คุณสมเกียรติ (ไม่พบเจ้าของ) ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี

  •   ชป. ต.ริมสีม่วง เข้าสำรวจ และแจ้งความดำเนินคดี ๓ คดี

        ๑)บ้านพักตากอากาศ ของนางเยาวภา เต้าภูมิชัย เป็นเจ้าของ (ไม่อยู่ในพื้นที่) 

        ๒)บ้านพักตากอากาศ Teiple One Home (ไม่พบเจ้าของ)     

       ๓)รีสอร์ทโซเช้า  (ไม่พบเจ้าของ) ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี

  •   ชป. ต.หนองแม่นา เข้าสำรวจ และแจ้งความดำเนินคดี ๓ คดี

       ๑)ซันเซ็ทรีสอร์ท (ไม่พบเจ้าของ) 

       ๒)ท็อปวิว เจ้าของ นาย สมศักดิ์ พันธ์โต (แจ้งความดำเนินคดี) 

       ๓)ภูรับตะวัน (ไม่พบเจ้าของ) ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี

       วันที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๐๓๐ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแกนนำ/กลุ่มเคลื่อนไหว ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินของคณะทำงานฯ มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ๔ ตำบลใน อ.เขาค้อ นำโดย นายปรีชา เดชบุญ, ทนายไพศาล เพชรวารา, นางบุปผา จันทร์เพ็ง, นายธนพล จันเพ็ง, นายไสว ลีอาสา และชาวบ้านในพื้นที่อีก ๘ คน ได้เข้าพบ จนท.ทหาร, จนท.ป่าไม้ โดย พ.ท.เกียรติอุดม นาดี และนายชิต อินทรนก จนท.ป่าไม้อาวุโส เป็นตัวแทนชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของ จนท.กับรีสอร์ททั้ง ๑๓๕ ราย และแจ้งให้กลุ่มดังกล่าวรับทราบถึงข้อเท็จจริงต่างๆในการทำงานของ จนท.เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดรวมทั้งแจ้งให้กลุ่มดังกล่าวช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านหรือผู้ประกอบการให้เข้าใจและรับทราบถึงเจตนาที่ถูกต้องของ จนท.เพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสาร หรือข้อมูลที่บิดเบือนหรือ ไม่เป็นความจริงเพื่อลดปัญหาความวิตกกังวลของ ปปช.ที่หวาดกลัวว่า จนท.จะทำการรื้อถอนรีสอร์ทและสิ่งปลูกสร้างต่างๆในทันทีที่ได้ลงพื้นที่ครั้งนี้ และในครั้งนี้กลุ่มตัวแทนได้พยายามยื่นข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืดระยะเวลาในการเข้าดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ประกอบการและ ปปช.ที่มีพื้นที่อยู่นอกแปลงที่ ทภ.๓ จัดสรรให้กับ รอส.ซึ่ง จนท.ทหารและจนท.ป่าไม้ได้ชี้แจงให้กลุ่มดังกล่าวรับทราบว่าไม่สามารถทำตามข้อเสนอได้ และปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๒๓๐

 เวลา ๑๓๐๐ คณะ จนท.รวบรวมเอกสารเตรียมแจ้งความดำเนินคดี โดยแต่ละ ชป.ไ้ด้นำข้อมูลรีสอร์ทที่เข้าตรวจมาทำบันทึกตรวจยึดเพื่อเตรียมส่งพนักงานสอบสวน และเชิญเจ้าของรีสอร์ทมาทำการสอบสวนเพิ่มเติม (กรณีรีสอร์ทที่พบเจ้าของ) ณ ห้องประชุม ศอป.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก ส่วนรีสอร์ทที่เหลืออีก ๔ ราย จะดำเนินการต่อในวันที่.    ๑๑ พ.ค.๖๑

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …