, ป่วยจากฝุ่นเพิ่ม 33 คน-คนไทยเมินเช็กค่าฝุ่นก่อนออกบ้าน

ป่วยจากฝุ่นเพิ่ม 33 คน-คนไทยเมินเช็กค่าฝุ่นก่อนออกบ้าน

วันนี้ (23 ก.พ.2564) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการคาดการณ์ในช่วงวันที่ 23-28 ก.พ.นี้ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาพรวมจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น จากการเผาในที่โล่ง ส่งผลให้ในบางพื้นที่มีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานถึงอยู่ในระดับสีส้มที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพได้

ข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ของกองระบาดวิทยา พื้นที่กทม.และปริมณฑลมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย 33 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยเข้ารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน 23 คน

สำหรับใน 17 จังหวัดภาคเหนือ พบว่าส่วนใหญ่มารับบริการที่โรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ

, ป่วยจากฝุ่นเพิ่ม 33 คน-คนไทยเมินเช็กค่าฝุ่นก่อนออกบ้าน

เมินเช็กค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ผลสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพโดยการประเมินอาการตนเองของประชาชนด้วยอนามัยโพลล่าสุด พบว่าร้อยละของผู้ที่มีอาการมีแนวโน้มลดลง โอาการที่พบมากที่สุดยังคงเป็นอาการระบบทางหายใจส่วนบน ได้แก่ อาการมีน้ำมูก ร้อยละ 11.7 รองลงมา คือ แสบจมูก ร้อยละ 9.15 และพบมีอาการระคายเคืองตา ร้อยละ 9.15 ตามลำดับ

กลุ่มที่พบมีอาการมากสุดได้แก่ วัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุ และยังพบว่าประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มขึ้น โดยมีความวิตกกังวลถึงร้อยละ 76.6 แต่มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

มีการตรวจเช็กค่าฝุ่นเพียงร้อยละ 32.1 งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง ร้อยละ 36.9 ปิดประตูหน้าต่าง ร้อยละ 57.0 ไม่เผาขยะ กระดาษ และจุดธูป ร้อยละ 50.70 ลดระยะเวลาออกนอกอาคาร ร้อยละ 51.8 และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ร้อยละ 82.6

, ป่วยจากฝุ่นเพิ่ม 33 คน-คนไทยเมินเช็กค่าฝุ่นก่อนออกบ้าน

 

จากสถานการณ์ PM2.5 ที่มีแนวโน้มเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ในสัปดาห์นี้ ขอให้ประชาชนควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” หากอยู่ในช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในระดับสีส้มและสีแดง ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือหากต้องออกนอกบ้านควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง และผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และขอความร่วมมือประชาชนในการลดการเผา เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เหนือ-อีสาน ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานหลายจุด

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/301752
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, รวบรายที่ 5 ร่วมฆ่า “เสือโคร่ง” อุทยานฯ ชี้พฤติการณ์พรานอาชีพ

รวบรายที่ 5 ร่วมฆ่า “เสือโคร่ง” อุทยานฯ ชี้พฤติการณ์พรานอาชีพ

คว& …