, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ห้วงวันที่ 5-6 มิ.ย.62

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ห้วงวันที่ 5-6 มิ.ย.62

, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ห้วงวันที่ 5-6 มิ.ย.62

วันที่ 5 มิ.ย.62 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4  กอ.รมน.ขอรายงานการประสานการปฏิบัติ และบูรณาการหน่วยงานเพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

1.เวลา 1030 ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าใหม่บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านบนภูเขา หมู่ 2 บ.ไร่เหนือ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ เป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ จำนวน 3 แปลง พื้นที่รวม 233 – 1 – 08 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินรวม ทั้งสิ้น 15,514,512.17 บาทดังนี้

      1.1 แปลงที่ 1 พื้นที่บุกรุกปลูกมะม่วงของเจ๊ยุพิน และ อบต.เอนกจำนวน 102 – 1 – 32 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 6,578,614.-บาท

       1.2 แปลงที่ 2 พื้นที่บุกรุกใหม่บนยอดเขาตรงตามที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน เป็นของนายโก๊ะ จำนวน 83 – 0 – 56 ไร่ คิดค่า เสียหายของรัฐเป็นเงิน 5,673,824.45 บาท

        1.3 แปลงที่ 3 พื้นที่บุกรุกป่าใหม่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 47 – 3 – 20 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 3,262,073.72 บาท

   

         , การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ห้วงวันที่ 5-6 มิ.ย.62 , การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ห้วงวันที่ 5-6 มิ.ย.62

        เวลา 1600 คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่บนภูเขาทหาร ท้องที่ หมู่ 7 บ.ซับวารินทร์
ต.ลำบัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พบพื้นที่บุกรุกเป็นบริเวณกว้างปลูกต้นมะม่วงเต็มพื้นที่ บริเวณโดยรอบแปลงมะม่วงมีการบุกรุกป่าใหม่ขึ้นไป บนภูเขา โค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ โดยพื้นที่บุกรุกใหม่จะใช้รถไถ ทำเป็นร่อง เพื่อปลูกข้าวโพดนำก่อน และปลูกต้นมะม่วงใหม่เป็นการยึดครองขยายพื้นที่ รวมทั้งมีการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่และทำประตูเหล็กปิดกั้นทางเข้า-ออก เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงจับค่าพิกัดคำนวณพื้นที่ตรวจยึดได้ ประมาณ 460 ไร่ จะดำเนินการตรวจยึดในวันที่ 6 มิ.ย.62

 

, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ห้วงวันที่ 5-6 มิ.ย.62 , การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ห้วงวันที่ 5-6 มิ.ย.62

2. จากการตรวจสอบพื้นที่บนภูเขาบริเวณนี้มีพื้นที่ถูกบุกรุกโดยรวมประมาณ 600 ไร่ สำหรับพื้นที่บุกรุกที่เหลือ คณะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดิน ตามมติ ครม.30 มิ.ย.41 ให้ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนมือหรือไม่ หากเป็นผู้ครอบครองเดิม แต่มีการบุกรุกใหม่ขยายที่ทำกินเพิ่ม จะตรวจยึดดำเนินคดีทันทีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ห้วงวันที่ 5-6 มิ.ย.62

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …