ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย


ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ขอรายงานผลการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.เลย ดังนี้

1. จากสายข่าวว่ามีกลุ่มคนบุกรุกป่าโดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัดโค่นต้นไม้จำนวนมาก ๒ จุด
จึงประสานการปฏิบัติกับชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.(ด่านซ้าย) และกอ.รมน.จังหวัด ล.ย.ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ ตามที่ได้รับแจ้ง อยู่บนภูเขาในท้องที่ ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยสรุปดังนี้

                   ๑.๑ เวลา ๑๐๐๐ คณะเจ้าหน้าที่เดินทางถึงบริเวณริมถนนสายบ้านน้ำพุง-บ้านน้ำหมัน บ.น้ำพุง หมู่ ๓ ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย พบพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันมีการบุกรุกเปิดป่าใหม่ต้นไม้ถูกตัดโค่นกระจายเต็มพื้นที่ แต่ไม่พบบุคคลใดอยู่ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง จึงร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๔ – ๒ – ๒๒ ไร่ เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ เป็นพื้นที่อนุรักษ์โซน C และพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑ เอ คณะเจ้าหน้าที่ได้บันทึกตรวจยึดนำส่ง พงส.สภ.ด่านซ้ายดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ ๓ เวลา ๑๙๒๐ คดีอาญาที่ ๔๙/๒๕๖๒ ลง ๕ มี.ค.๖๒

                     ๑.๒ เวลา ๑๔๐๐ คณะเจ้าหน้าที่เดินทางถึงบริเวณริมถนนสายกกกะบาก-หล่มสัก บ.กกกะบาก หมู่ ๑๐ ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย พบมีการบุกรุกเปิดป่าใหม่ต้นไม้ถูกตัดโค่นกระจายเต็มพื้นที่ แต่ไม่พบบุคคลใดอยู่ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง จึงร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๐ – ๓ – ๒๐ ไร่ เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ เป็นพื้นที่อนุรักษ์โซน C และพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑ เอ คณะเจ้าหน้าที่ได้บันทึกตรวจยึดนำส่ง พงส.สภ.ด่านซ้ายดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๒๐๐๐ คดีอาญาที่ ๕๐/๒๕๖๒ ลง ๕ มี.ค.๖๒ 

               ๒. ในส่วนของไม้ที่ถูกตัดในแปลงบุกรุกทั้ง ๒ แปลง ส่วนมากมีขนาดเล็ก และมีส่วนน้อยที่เป็นไม้ใหญ่ แต่มีลักษณะคดงอไม่สามารถใช้เป็นสินค้าได้ จึงไม่ได้ทำการตรวจยึด และทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ

ข้อมูลน่าสนใจ

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เจ้าหน้าที่ไ …