, ป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ จ.ชลบุรี

ป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ จ.ชลบุรี

, ป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ จ.ชลบุรี
  1. เวลา 1100 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ประสานการปฏิบัติร่วมกับ ชุดพยัคฆ์ไพร
    กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้บางทราย ได้ร่วมตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 3 ตู้ ตามที่ศุลกากรได้ทำการอายัดไว้เมื่อ วันที่ 12 เม.ย 62 นั้น
  2. ผลการตรวจสอบ เมื่อเปิดตู้คอนเทนเนอร์ รวม 3 ตู้ พบไม้แปรรูป และไม้ท่อนขนาดต่างๆ เต็มความจุของตู้คอนเทนเนอร์ของความยาว 40 ฟุต จำนวน 2 ตู้และเปิดตู้ขนาดความยาว 20 ฟุต จำนวน 1 ตู้ พบไม้พะยูงสภาพใหม่ลักษณะถากกลมและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทั้ง 3 ตู้ ดังกล่าวสำแดงเท็จเป็นอิฐทนไฟ ส่วนเรื่องเอกสารการส่งออกผู้ประสานงานของบริษัทฯ ส่งออก อยู่ระหว่าง เดินทางนำมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …