, ป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ จ.ลำปาง

ป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ จ.ลำปาง

, ป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ จ.ลำปาง

      1. เวลาประมาณ 0700 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าพบกลุ่มขบวนการทำไม้ เข้าไปลักลอบทำไม้ในเขตป่าสงวนฯ โดยตัดทอนเป็นท่อนเตรียมแปรรูปตามออเดอร์ที่ได้รับ เพื่อส่งต่อให้กลุ่มขบวนการใน จ.แพร่ และส่งออกต่างประเทศจึงประสานการปฏิบัติและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมาย
     2.วันที่ 26 พ.ค.62 เวลา 0900 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.16 (แม่ปะ) ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) ส่วนหน้า จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัด ล.ป.,เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดที่ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปทส.ภ.5, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส จังหวัดลำปาง สายที่ 2 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย, ตำรวจ สภ.เถิน, และเจ้าหน้าที่สวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว บริเวณป่าห้วยงิ้ว บ้านท่ามะเกว๋น หมู่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พิกัด 47 Q 0530318 UTM 1956054 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิม-แม่ปะ คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้หวงห้ามท่อน (ประดู่) จำนวน 8 ท่อน ปริมาตร 18.42 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหาย ของรัฐ 644,700บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยกล่าวหามีความผิด ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 ฐาน “ทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามโดย มิได้รับอนุญาต” และ มาตรา 69 วรรคสอง ฐาน “มีไม้หวงห้ามอันยัง มิได้แปรรูปไว้ ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต” และ พ.ร.บ.ป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐาน “ทำไม้หรือกระทำด้วย ประการ ใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต” นำส่ง พงส.สภ.เถิน (ร.ต.อ.ภาคภูมิ ชัยวงศ์) ดำเนินคดี ตามปจว.ข้อที่ 1เวลา17.00 น. คดีที่ 138/2562 ยึดทรัพย์ 35/2562 ลงวันที่ 26 พ.ค.62 มอบหมายให้นายษเอมร์ สันป่าแก้ว เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …