, ป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อช.ทับลาน จ.นครราชสีมา)

ป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อช.ทับลาน จ.นครราชสีมา)

, ป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อช.ทับลาน จ.นครราชสีมา)

เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. ได้รับรายงานจากสายข่าวว่ากลุ่มขบวนการค้าไม้ข้ามชาติลักลอบลำเลียงไม้พะยูงมาจาก อช.ทับลาน จ.นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด นำไปรวบรวมไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งในเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร เตรียมส่งออกไปต่างประเทศทางแม่น้ำโขง จึงประสานทหาร กกล.รส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นและตรวจสอบที่มาของไม้พะยูงในโกดัง

, ป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อช.ทับลาน จ.นครราชสีมา), ป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อช.ทับลาน จ.นครราชสีมา)

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณโกดังบ้านด่านคำ ม.๖ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นของนายสุธี บัวสด ตรวจพบไม้พะยูงแปรรูป จำนวน ๒๓ ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร ๒.๗๒ ลบ.ม. โดยนายสุธีฯ แจ้งว่าซื้อไม้พะยูงและตัดมาจากที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา แต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเนื่องจากผู้ขายไม้ และเจ้าของที่ดินเป็นคนละคนกัน จึงได้ทำการตรวจอายัดไม้พะยูงแปรรูปดังกล่าว ไว้ตรวจสอบ และให้นายสุธีฯ นำเอกสารการครอบครอง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รายละเอียดเพิ่มเติมผลการตรวจสอบอายัด

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …