, ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ

ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ

ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ และกอ.รมน.ภาค ๓ ดังนี้

๑.เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐ เวลาประมาณ ๑๒๐๐
พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะได้รับรายงานจากสายข่าว ศปก.พป.ว่าขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ ใช้รถหัวลากเทรลเลอร์ ๔ คัน และรถบรรทุกพ่วงอีก ๑ คัน ขนไม้ประดู่ท่อนเต็มคันรถทุกคัน จาก จ.อุดรธานี ปลายทาง จ.เชียงราย จึงประสานการปฏิบัติร่วมกับ ศปก.พป.และตำรวจทางหลวงภาคเหนือให้สกัดจับไว้ได้เมื่อเวลาประมาณ ๑๔๐๐ ที่ด่านตำรวจทางหลวงแม่ต๋ำ จ.พะเยา ๑ คัน และในพื้นที่ จ.แพร่ หน้าปั๊มน้ำมัน PT, ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ และหน้าด่านตำรวจทางหลวงเด่นชัย รวม ๔ คัน ได้ประสานให้จนท.ป่าไม้ ศปป.๓ (ภาคเหนือ) และสจป.๓ สาขาแพร่ อายัดรถบรรทุกไม้ทั้ง ๕ คัน ไว้เพื่อตรวจสอบ

๒. วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ ชุดปฏิบัติการฯ ได้ประสานกับ กอ.รมน.จังหวัด อ.ด.ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้ สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยนัดหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจแปลงที่ดินและตอไม้ที่ จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

๓. การดำเนินการที่จ.แพร่ รถบรรทุกไม้ของกลางที่อายัดไว้เก็บรักษาอยู่ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๒๑ (แม่ปาน) อ.เด่นชัย จำนวน ๔ คันโดยในวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ผู้เชี่ยวชาญ สจป.๓ (แพร่)จะตรวจสอบไม้ และลอกลายโคนไม้ทุกต้น เพื่อเปรียบเทียบกับลายตอไม้ที่ตรวจสอบกับต้นทาง จ.อุดรธานี ส่วนที่ จ.พะเยา รถบรรทุกไม้ที่อายัดไว้อีก ๑ คัน เก็บรักษาอยู่ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.๓ (แม่กา) ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ส่งหลักฐานให้ สจป.๖ (อุดรธานี) เพื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตอไม้และลอกลายโคนไม้ไปตรวจสอบเช่าเดียวกัน

, ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ

ตรวจสอบเอกสารไม้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.๓ (แม่กา) ต. แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

, ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ , ผลการติดตามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …