, ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 รับมอบถุงยังชีพ 1 พันชุดจากกลุ่มเซ็นทรัล นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 รับมอบถุงยังชีพ 1 พันชุดจากกลุ่มเซ็นทรัล นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากทางคณะผู้บริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ นำโดย นางสมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล และนายสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติสาขาภาคใต้ สายงานบริหารทรัพย์สิน เพื่อนำไปช่วยช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในพื้นที่ จ.สงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 1,000 ชุด มูลค่ากว่า 500,000 บาท ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสิ่งของยังชีพแล้ว ก็ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยด้วย

(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

https://mgronline.com/south/detail/9640000005938


รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่

เมื่อวาน (19 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมาเป็นประธานในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งพื้นที่เมืองหาดใหญ่เป็นทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ ศูนย์ราชการที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

, ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 รับมอบถุงยังชีพ 1 พันชุดจากกลุ่มเซ็นทรัล นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย, ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 รับมอบถุงยังชีพ 1 พันชุดจากกลุ่มเซ็นทรัล นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย, ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 รับมอบถุงยังชีพ 1 พันชุดจากกลุ่มเซ็นทรัล นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย, ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 รับมอบถุงยังชีพ 1 พันชุดจากกลุ่มเซ็นทรัล นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

(ข้อมูล : hatyaifocus)

https://bit.ly/3bXxmfz

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เม& …