ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม

วันที่ 16 ส.ค.60 เวลา 1000

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะฯ เดินทางเข้าพื้นที่ อ.น้ำยืน จว.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และหน่วยทหารพรานบริเวณจุดผ่านแดนช่องอานม้า จากนั้นเวลา 1100 เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี เวลา 1400 ได้ร่วมปลูกป่าและรับฟังการบรรยายสรุป ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน อ.บุญฑริก จว.อ.บ. ในภาพรวมของภาคอีสานใต้และ จว.อ.บ. มีประชาชนและข้าราชในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก