, ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

, ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖๐๙๐๐ ก.พ. ๖๐  พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๒ โดยมีนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จำนวน ๒๒๐ คนเข้ารับการอบรม พร้อมได้เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทัพพระยาเสือ

 

, ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา ๑๑๐๐  คณะได้เดินทางเข้ารับฟังปัญหาผลกระทบของราษฎร ตำบลน้ำพุ อ.จอมบึง จว.ราชบุรี ได้ร้องเรียน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษ โรงงาน ปล่อยน้ำเสียและ สารเคมี โลหะหนัก, น้ำผิวดิน, น้ำใต้ดินมีกลิ่นเหม็น,  น้ำเป็นพิษในพื้นที่โดยรอบโรงงาน รับจำกัดกากอุตสาหกรรม บริษัท แวกซ์ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมี ผู้นำชุมชน ต.น้ำพุ,  ผู้แทน กระทรวงอุตสาหกรรม, ทสจ.ราชบุรี, สิ่งแวดล้อมภาค ๘ ราชบุรี  มาให้ข้อมูล ในที่ประชุม และตรวจสภาพ สิ่งแวดล้อม ของโรงงาน และพื้นที่ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ โดยรอบโรงงาน

, ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา ๑๔๐๐ คณะได้เดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชม บริษัท คิวพี ประเทศไทย จำกัด ในการบริหารจัดการ โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …