, ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค4

ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค4

21 กรกฎาคม 60 เวลา 1030 น.
พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. และคณะลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4  เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป และติดตามการแก้ไขปัญหา การบริการจัดการพื้นที่อุทยาน, การสัมปทานรังนกในพื้นที่จังหวัดกระบี่, การติดตามคดีสัมปทานสวนปาล์ม การบุกรุกพิ้นที่อุทยานและการบุกรุกป่าชายเลน
         ด้านสิ่งแวดล้อมติดตามการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียของจังหวัดกระบี่
         โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5, ทสจ.จังหวัดกระบี่, อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา, สำนักจัดการป่าไม้ที่ 12 กระบี่, พลังงานจังหวัดกระบี่, ที่ดินจังหวัดกระบี่, สำนักปฏิรูปที่ดิน กระบี่, ป่าไม้จังหวัดกระบี่ และ กอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอปัญหาพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นต่างๆข้างต้น ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา อำเภอเมือง. จังหวัดกระบี่

, ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค4 , ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค4 , ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค4, ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค4, ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค4 , ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค4

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …