, ฝุ่นเหนือขยับ! เชียงใหม่ สีแดง 1 จุด-ทส.ส่งตรงผู้ว่าฯ รับลูกแก้ไฟป่า

ฝุ่นเหนือขยับ! เชียงใหม่ สีแดง 1 จุด-ทส.ส่งตรงผู้ว่าฯ รับลูกแก้ไฟป่า

วันนี้ (18 ม.ค.2564) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานคุณภาพอากาศผ่านทาง Air4thai เมื่อเวลา 10.00 น. สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่น PM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 25-92 (มคก.ต่อลบ.ม.) เกินมาตรฐาน 7 พื้นที่

โดยพบค่ามลพิษสูงสุดที่บริเวณต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 92 มคก.ต่อลบ.ม. และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 202 (สีแดง) มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนอีก 6 พื้นที่ มีดังนี้

  • ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 56 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 58 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 72 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 57 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 56 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 54 มคก.ต่อลบ.ม.

นอกจากนี้ ฝุ่นละออง PM10 ตรวจพบค่าระหว่าง 41-138 มคก.ต่อลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

, ฝุ่นเหนือขยับ! เชียงใหม่ สีแดง 1 จุด-ทส.ส่งตรงผู้ว่าฯ รับลูกแก้ไฟป่า

“วราวุธ” กำชับคุมเข้มหมอกควันไฟป่า 

ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กับผู้ว่าราชการจังหวัด มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย โดยย้ำดำเนินการเร่งด่วนประเด็นไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5

โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2563

ด้วยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการมวลชน ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บ ส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชน และการทำงานร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ทั้งการชิงเก็บ ทำแนวกันไฟ ทำฝาย ป้องกันไฟป่า

, ฝุ่นเหนือขยับ! เชียงใหม่ สีแดง 1 จุด-ทส.ส่งตรงผู้ว่าฯ รับลูกแก้ไฟป่า

ไฟเขียวงบ 33 ล้านบาท 17 จว.เหนือ

นอกจากนี้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ อบต.นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยการชิงเก็บ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ม.ค.นี้ อนุมัติงบประมาณให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 17 จังหวัดภาคเหนือ วงเงิน 33 ล้านบาท เฉลี่ยจังหวัดละ 1-4 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

สำหรับจังหวัดที่กำหนดให้มีการจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผา ทส.มอบหมายให้ ทสจ.สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อบัญชาการการจัดการเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และไม่ส่งผลให้ฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ หากฝุ่นละอองสูงเกิน 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขอให้พิจารณางดการชิงเผาทุกกรณี

, ฝุ่นเหนือขยับ! เชียงใหม่ สีแดง 1 จุด-ทส.ส่งตรงผู้ว่าฯ รับลูกแก้ไฟป่า

ต้องทำพยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้า 3 วัน

อธิบดีคพ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ทส.และ มท. ได้ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่ากว่า 1,200 คนใน 12 จังหวัด และจะดำเนินการให้ครบทั่วประเทศภายในปี 2570 จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับและสนับสนุนการต่อยอดการฝึกอบรมไปสู่ระดับตำบลและชุมชน 

ขอให้จังหวัดลด ควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกอ้อย ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในปริมาณค่อนข้างสูง และกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าหมายรับซื้ออ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 20 ในปี 2564 ขอให้กำชับหน่วยงานรับผิดชอบให้ดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย

พื้นที่เกษตรกรรมทั้งในและนอกเขตป่า ขอให้ผู้ว่าฯ มอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดทำข้อมูลแผนที่พื้นที่แปลงเกษตรที่มีการเผาซ้ำซาก โดยระบุพิกัดที่ชัดเจนเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้ในการกำกับติดตาม 

ทั้งนี้ ทส.สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่รวบรวมแผนผลการป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควันและ PM2.5 ของหน่วยงานภายใน ทส. และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ และประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทุกสัปดาห์

และต้องส่งรายงานคุณภาพอากาศ ข้อมูลจุดความร้อน พร้อมทั้งการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วง 1-3 วันข้างหน้าให้ทสจ. และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม.-ปริมณฑล ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 59 พื้นที่ หนักสุดดินแดง

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/300397
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ฝืมือใคร? เร่งแกะรอยเจออีก 2 ซากช้างป่าซุกแก่งกระจาน

ฝืมือใคร? เร่งแกะรอยเจออีก 2 ซากช้างป่าซุกแก่งกระจาน

กร& …