, พบสายพันธุ์ใหม่ “กบอกหนามน่าน” เขตอุทยานฯ ดอยภูคา

พบสายพันธุ์ใหม่ “กบอกหนามน่าน” เขตอุทยานฯ ดอยภูคา

วันนี้ (19 ต.ค.2564) นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้ร่วมทำการศึกษาวิจัยความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของไทย หรือ Species diversity assessment of amphibians on north-west Thailand โดย ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ผู้ร่วมวิจัยโครงการ นายฉัตรชัย โยธาวุธ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

, พบสายพันธุ์ใหม่ “กบอกหนามน่าน” เขตอุทยานฯ ดอยภูคา

ภาพ : Parinya Pawangkhanant

 

จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้ค้นพบกบชนิดใหม่ ที่มีการรายงานการกระจายพันธุ์เข้ามาในเขตพื้นที่ประเทศไทย อีก 1 ชนิด ได้แก่ กบอกหนามน่าน (Quasipaa veucospinosa) เป็นกบขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายคางคก และมีรูปร่างที่คล้ายกับเพื่อนร่วมสกุล ที่พบในแถบภาคตะวันออก คือ กบอกหนามจันทบูร (Quasipaa fasciculispina) แต่มีหลายอย่างที่แตกต่างกันชัดเจน และได้เผยแพร่ลงในวารสาร BiodiversityData Journey เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา

, พบสายพันธุ์ใหม่ “กบอกหนามน่าน” เขตอุทยานฯ ดอยภูคา

ภาพ : Parinya Pawangkhanant

 

ทั้งนี้ การค้นพบดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกบ ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ รวมถึงยังทำให้ได้มีศึกษาพันธุกรรมสัตว์ใหม่ ๆ อีกด้วย โดยการค้นพบเหล่านี้มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย และงานวิจัยของไทย ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ต่อไป

, พบสายพันธุ์ใหม่ “กบอกหนามน่าน” เขตอุทยานฯ ดอยภูคา

ภาพ : Parinya Pawangkhanant

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/308790
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

วั& …