, พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

 

นที่ 17 ส.ค.60 เวลา 0930
พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. และคณะ เดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ อาคารเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับ
, พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ , พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ , พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปคณะได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจ แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอวารินทร์ชำราบ จำนวนกว่า 100 คน

, พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ , พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ , พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ , พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ , พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ , พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ , พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ , พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย