, พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐

พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐

ศปป.๔ กอ.รมน.และ กอ.รมน.ภาค ๑

จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพร้อมกันทั่วประเทศ  ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔    จำนวน ๑๑ แห่ง  ในวันที่  ๒๑ มิ.ย.๖๐  สำหรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี  โดยมี พล.อ.ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เป็นประธานในพิธีฯ 

 , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐, พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐ , พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ ผรท. ๒๑ มิ.ย.๖๐

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …