, ภาคอุตฯ ประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ให้ “จิตอาสา” ดับไฟป่าเชียงใหม่

ภาคอุตฯ ประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ให้ “จิตอาสา” ดับไฟป่าเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2564 นำโดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาไฟป่าเพื่อชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรุงเทพมหานคร โดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมมอบ โดยมีนางกาญจนา ศรีคราม ผอ.คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม่) ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

, ภาคอุตฯ ประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ให้ “จิตอาสา” ดับไฟป่าเชียงใหม่

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เปิดเผยว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นอย่างมากในจังหวัดภาคเหนือ กลุ่มหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหานี้ คือมาทำงานในลักษณะจิตอาสา โดยปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยง บางครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ปีที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตจากไฟป่า กลุ่มจิตอาสาเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นเพียงชาวบ้านที่มาช่วยกันดับไฟป่า มีเพียงแค่สวัสดิการจากรักษาพยาบาล 30 บาท

ตอบแทน “จิตอาสา” ทำภารกิจดับไฟป่า

อย่างไรก็ตาม มีการพูดคุยกันหลายคนหลายฝ่ายเกี่ยวกับการจะให้สวัสดิการแก่กลุ่มจิตอาสา ซึ่งเข้ามาช่วยกันดับไฟป่าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนั่นหมายถึงการที่จะต้องช่วยเหลือในภาพรวมทั้งกลุ่ม กระทั่งมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “Fire Man” ขึ้น เพื่อใช้ในบัญชาการการดับไฟป่า ก็ได้มีการพูดคุยกันถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะมาช่วยเป็นสวัสดิการให้แก่จิตอาสากลุ่มนี้กับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

 

, ภาคอุตฯ ประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ให้ “จิตอาสา” ดับไฟป่าเชียงใหม่

 

ซึ่งมีความคิดร่วมกันว่านี่คือภารกิจเพื่อชาติ และจากการหารือร่วมกันกับ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่เปิดสำนักงาน คปภ.ภาค 1 ในที่สุดก็ได้เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ สำหรับเป็นสวัสดิการให้บรรดาจิตอาสาดับไฟป่าของ จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรมธรรม์ฉบับแรกของประเทศไทย

คุ้มครองถึง 10 พ.ค. ทุน 100,000 บ.

นายสุทธิพล กล่าวอีกว่า กรมธรรม์ชุดนี้เป็นการร่วมใจทั้งภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ให้การสนับสนุน และทั้งบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับทำประกันภัย ซึ่งกล่าวได้ว่าโครงการนี้เป็นการหลอมรวมภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งหมด โดยกรมธรรม์นี้มีรายละเอียดการคุ้มครองคือ กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

 

, ภาคอุตฯ ประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ให้ “จิตอาสา” ดับไฟป่าเชียงใหม่

 

นอกจากนี้ ยังรวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับเงิน 100,000 บาท และจะได้การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการดับไฟป่าอีกวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ระยะเวลาเอาประกันภัยระหว่างวันที่ 10 ม.ค. – 10 พ.ค.2564

ผวจ.เชียงใหม่ ขอบคุณอุตฯ ประกันภัย

ด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ปัญหาไฟป่าของ จ.เชียงใหม่ เกิดขึ้นเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่จิตอาสาดับไฟป่าต้องทำงานกันอย่างหนัก มีประชาชนจิตอาสาสมัครใจเข้าร่วมดับไฟป่ามากกว่า 34,000 คน ทั้งนี้ เกิดการสูญเสียมีการเสียชีวิต 3 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก จ.เชียงใหม่ พยายามที่จะหาสวัสดิการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาเหล่านี้ มีการหารือร่วมกันหลายครั้งกระทั่งได้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มชุดนี้ออกมา

 

, ภาคอุตฯ ประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ให้ “จิตอาสา” ดับไฟป่าเชียงใหม่

 

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คปภ. ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ทั้งสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย รวมถึงนายเจมส์ ชาญณรงค์ นายภักดี จิรันดร นายสิทธิกร ฉันแดง ที่ร่วมกันมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาไฟป่าเพื่อชาติสำหรับจิตอาสาดับไฟป่าของ จ.เชียงใหม่

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาไฟป่าเพื่อชาติที่ จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัยรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยมีบริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 5 บริษัท เข้ามาเป็นผู้รับประกัน รวม 34,000 กรมธรรม์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝุ่นจิ๋วหลังปีใหม่เกินมาตรฐาน 26 พื้นที่

ฝุ่นเหนือเริ่มมา “เชียงใหม่-พิษณุโลก” PM 2.5 เกินมาตรฐาน 

“สมุทรปราการ” พบโอโซน-ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/300182
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ผลแล็บซาก “วัวแดง 2 ตัว” ป่าห้วยขาแข้ง ติดลัมปี สกิน

ผลแล็บซาก “วัวแดง 2 ตัว” ป่าห้วยขาแข้ง ติดลัมปี สกิน

วั& …