, “ภูเก็ต” ติดโผจังหวัดสะอาด-คุณภาพอากาศ-น้ำทะเลดี

“ภูเก็ต” ติดโผจังหวัดสะอาด-คุณภาพอากาศ-น้ำทะเลดี

วันนี้ (13 เม.ย.2564) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปี 2563 และมีการจัดอันดับ 5 แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี ชายหาดที่มีคุณภาพน้ำทะเลดี จังหวัดที่มีคุณภาพอากาศดีและจังหวัดที่สะอาด(เป็นการประเมินเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย) พบว่า 5 แหล่งน้ำคุณภาพน้ำดี ได้แก่ 1. แม่น้ำตาปีตอนบน(อยู่ในเกณฑ์ดีมาก) จ.นครศรีธรรมราช 2. แม่น้ำกก จ.เชียงราย 3. แม่น้ำแควน้อย จ.กาญจนบุรี 4. อ่างเก็บน้ำหนองหาร จ.สกลนคร และ 5. แม่น้ำอูน จ.สกลนคร

ส่วนบริเวณคุณภาพน้ำทะเลดี ได้แก่ หาดพระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ หาดบ้านปากบารา จ.สตูล หาดมหาราช จ.สงขลา หาดในหาน จ.ภูเก็ต และหาดบ้านหน้าทับ จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนจังหวัดคุณภาพอากาศดี ได้แก่ นราธิวาส สตูล ภูเก็ต สงขลา ยะลา และ สุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่มีจำนวนวันที่มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน

“ภูเก็ต” ซิวจังหวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดี

สำหรับจังหวัดสะอาด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ลำพูน ระยอง และนนทบุรี ทั้งนี้จากรายงานพบว่ามีจังหวัดทีมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีมากกว่า 1 ด้านได้แก่จ.ภูเก็ต มีความสะอาดคุณภาพอากาศดี และคุณภาพน้ำทะเลดี ส่วน จ.สตูล และสงขลา มีคุณภาพอากาศดีและคุณภาพน้ำทะเลดี จ.นครศรีธรรมราช มีแหล่งน้ำดีและคุณภาพน้ำทะเลดี

สำหรับประชาชนที่วางแผนการท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ ต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีและยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่และทุกภาคส่วนในการร่วมกันปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษทั้งด้านน้ำ อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสีย พบเห็นการลักลอบทิ้งของเสีย การระบายมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โทรแจ้ง 1650 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/303297
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, “ลูกสาวทะเลจะนะ” ทวงสัญญานายกฯ ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรม

“ลูกสาวทะเลจะนะ” ทวงสัญญานายกฯ ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรม

เม& …