, “มานะ” แจงเหตุผลได้รับคำสั่งย้ายจากหัวหน้า “แก่งกระจาน”

“มานะ” แจงเหตุผลได้รับคำสั่งย้ายจากหัวหน้า “แก่งกระจาน”

วันนี้ (11 มี.ค.2564) นายมานะ เพิ่มพูล อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า

ทำความเข้าใจเรื่องย้าย

สำหรับเรื่องการย้ายครั้งนี้ได้ปรึกษากับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แล้ว เนื่องจากมีอาการป่วยที่สมองได้รับการผ่าตัด 3 ครั้ง แล้วต้องมีการพักฟื้นติดตามผลการรักษาเป็นเวลานานกว่าที่จะหาย และอาจจะต้องมีการพบแพทย์บ่อยครั้ง

การปฏิบัติงานอาจจะไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีความเสี่ยงที่อาจจะป่วยซ้ำ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจและเมตตาให้โอกาสไปปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงกว่าที่กรุงเทพฯ

ถือเป็นโอกาสที่ดีจะได้ไปทำงานด้านอื่น ที่มีความสนใจมาก่อน ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ใกล้หมอ ได้ดูแลสุขภาพฟื้นฟูร่างกาย มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น

, “มานะ” แจงเหตุผลได้รับคำสั่งย้ายจากหัวหน้า “แก่งกระจาน”

 

ส่วนในพื้นที่ได้มีความคลี่คลายในระดับหนึ่ง ในการระงับยับยั้งการเข้าไปครอบครองที่ดินในป่า ที่ขาดสิทธิตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพศ 2562 มาตรา 64 อย่างชัดเจน ไม่สามารถให้คนอยู่อาศัยได้

อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะต้องให้คนที่มีความรู้ความสามารถและมีเวลาในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา ที่ต้องใช้กำลังความคิดมาก

ปัญหาหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถือว่าใกล้สิ้นสุด เพราะมีผู้บริหารของประเทศรับรู้ และทราบถึงปัญหาแล้วและมีแนวทางแก้ไขปัญหา

เพียงแต่ต้องยึดหลักกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นหลักไม่ยึดเอาผลประโยชน์ส่วนตน อคติ มิจฉาทิฏฐิ อารมณ์และความรู้สึกเป็นที่ตั้งก็จะแก้ปัญหาได้

การใช้คำว่าโดนสั่งย้าย อาจไปสร้างความเข้าใจว่า ไปมีปัญหา ขัดใจใคร บกพร่อง แต่ถ้าใช้คำว่าได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับตำแหน่ง..ก็จะมองได้อีกอย่าง แต่ทั้งหมดทั้งมวล ต้องออกเป็นคำสั่งถึงได้ย้าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/302306
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชมภาพความน่ารัก “พะยูนแม่ลูก” อุทยานฯ หาดเจ้าไหม

ชมภาพความน่ารัก “พะยูนแม่ลูก” อุทยานฯ หาดเจ้าไหม

วั& …