, รัฐบาลผลักดันแหล่งอนุรักษ์ “ทะเลอันดามัน” เป็นมรดกโลก

รัฐบาลผลักดันแหล่งอนุรักษ์ “ทะเลอันดามัน” เป็นมรดกโลก

วันนี้ (24 พ.ค.2564) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2564

โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบองค์ประกอบ และท่าทีของราชอาณาจักรไทย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค.2564 ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล

ซึ่งราชอาณาจักรไทยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ.2562-2566 และเห็นชอบการนำเสนอพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน คือ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเสนอขึ้นเป็นมรดกโลกต่อไป

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางบก ปี พ.ศ.2561-2565 ในการผลักดันการนำเสนอพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก

ทั้งนี้ การผลักดันการนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหนต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นแล้ว ยังทำให้แหล่งดังกล่าวเป็นที่รู้จักและสนใจ ในฐานะแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศที่ได้รับการยกย่องในฐานะแหล่งที่อยู่ระหว่างการเตรียมการยกระดับเป็นแหล่งมรดกโลก

ตลอดจนจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/304620
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

วั& …