, ลักลอบทำไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากในป่าสงวนฯ  ต.แม่ทราบ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ลักลอบทำไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากในป่าสงวนฯ ต.แม่ทราบ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

, ลักลอบทำไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากในป่าสงวนฯ  ต.แม่ทราบ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ขนย้ายมาเก็บไว้ในบริเวณบ้าน
ผลการตรวจค้นได้จับกุม และตรวจยึดของกลางนำส่ง พงส.สภ.ร้องกวาง สอบสวน และดำเนินคดี
, ลักลอบทำไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากในป่าสงวนฯ  ต.แม่ทราบ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …