, ลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน

ลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน

, ลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน

1. วันที่ 4 มี.ค.62 เวลา 0800 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฎิบัติการ ศปป.4
กอ.รมน.ร่วมกับ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11, นายสมชาย ภิญโญชูโต หัวหน้าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน, นายเพิ่มศักดิ์ ดวงแก้ว หัวหน้าสายตรวจปราบปราบ สายที่ 3 จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 นายอาทิตย์ อัมลา เจ้าหน้าโครงการฯ, เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, นายธนาเทพ แก้วกก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และ
กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. สนธิกำลังปฏิบัติการปราบปรามนายทุนที่บุกรุกในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ.2484 ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย ลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมกันตรวจยึดพื้นที่บุกรุกจากนายทุนจำนวน 2 แปลงดังนี้

                     1.1 วันที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 1100 ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน  7  – 3 – 12 ไร่ คิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐเป็นเงิน 530,940.03 บาท ตรวจสอบข้อมูลการสำรวจระบุชื่อผู้ครอบครองคือ
นาย จักรกฤษณ์ ชมพูนุช บ้านเลขที่ 258/26  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี มาซื้อต่อจากชาวบ้านเมื่อปี
พ.ศ.2557 เหตุเกิดบริเวณ ป่าบ้านภูโปด หมู่ 6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำก้อ-น้ำชุน นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 1935 คดีอาญาที่ 69/2562 ลง 4 มี.ค.62

                     1.2 วันที่ 4 มี.ค.62 เวลา 1500 ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 21 – 1 – 28 ไร่ คิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐเป็นเงิน 1,454,966.77 บาท ตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองเป็นภรรยาของ นายศรชัย 
ศรทอง บ้านเลขที่ 112/7 หมู่ที่ 5 ต.บางกุ้ง อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี มาซื้อต่อจากชาวบ้าน เมื่อปี พ.ศ.2553 เหตุเกิดบริเวณ ป่าบ้านภูโปด หมู่ 6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำก้อ-น้ำชุน นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 1956 คดีอาญาที่ 70/2562 ลง 4 มี.ค.62

                    2. สรุปการปฏิบัติการตามยุทธการ” ฟ้าสางเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย”ณ วันที่ 4 มี.ค.62 จับกุม และตรวจยึดพื้นที่นายทุนได้รวม 18 ราย ยึดคืนพื้นที่ได้รวม 4,124 – 0 – 68 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 281,450,764.79 บาท

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …