, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 0900 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชป.ศปป.4 กอ.รมน.ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่บริเวณภูขี้ไก่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน., พ.อ.ศราวุฒิ เกิดหลำ ผู้แทน ทภ.3, นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.เพชรบูรณ์, พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช., นายอัครชัย อาสุ ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมนายสมชาย ฉิมแย้ม หน.นปพ. หล่มสัก,
เจ้าพนักงานที่ดินเพชรบูรณ์, จนท. ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์, ตำรวจ สภ.หล่มเก่า, อบต.หล่มเก่า และฝ่ายปกครอง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้จัดการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ได้ข้อสรุป ดังนี้
   1.1บริเวณป่าภูขี้ไก่ ซึ่งกรมที่ดินได้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ เมื่อ 17 มกราคม 2562 นั้น
ต่อมานายปณิธาร ชวาลสันตติ กับพวกรวม 6 คน ได้ยื่นฟ้องศาลปกครอง โดยกล่าวโทษอธิบดีกรมที่ดิน กับพวกรวม 3 คน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 แต่ไม่ทราบรายละเอียดคำฟ้อง และผลการพิจารณาของศาล ซึ่งปัจจุบัน สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าของคดีต่อศาลปกครองกลางแล้ว
   1.2 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่าได้ทำหนังสือแจ้งการเพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณป่าภูขี้ไก่ ให้ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดิน, สจป.4 สาขาพิษณุโลก, อบต. หล่มเก่า, อบต.ท่าอิบุญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันแล้ว
   1.3 ให้ สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลกติดตามสอบถามผลการพิจารณาของศาลปกครอง และหารือกับสำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ เพื่อทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และรายงานให้ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
   1.4 ที่ประชุมมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่เข้าตรวจสอบ และดำเนินคดีฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ไ้ด้รับอนุญาต และดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ
   1.5 ที่ประชุมมอบให้จนท. ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปทบทวนการอนุญาตให้เช่าในพื้นที่ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ป่าไม้ถาวรฯ ป่าหมายเลข 2(ทุ่งแสลงหลวง) และป่าหมายเลข 1(22) ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

2.หลังจากปิดประชุม เวลาประมาณ 11.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณภูขี้ไก่ซึ่งเมื่อถึงบริเวณชุมชน ธ ธรรมชาติ ได้ปรากฏกลุ่มคนนำโดยนาย
อนัตต์ณังธะโคตร ญาณธนโชติ (อาจารย์ชา) แสดงตัวโดยนำรถยนต์กระบะจอดปิดขวางเส้นทาง และอ้างว่าเป็นพื้นที่ในความครอบครองแม้ว่าจะถูกกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ แต่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองแล้ว และศาลยังไม่มีคำสั่งตัดสินในคดีดังกล่าว จึงถือว่าตนเองยังมีสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมาย และไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในส่วนที่อยู่ลึกเข้าไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความประสงค์ของการเข้ามาตรวจสอบเพื่อทราบสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน แต่นายอนัตต์ณังธะโคตร ญาณธนโชติ ไม่ยอมเปิดทางเจ้าหน้าที่จึงกลับรถ เพื่อเดินทางกลับ แต่
นายอนัตต์ณังธะโคตรฯ ได้ให้คนนำรถไปปิดขวางทางออกไว้ เพื่อขอทราบรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการเจรจาให้เปิดทาง จึงยอมเคลื่อนย้ายรถที่จอดขวางเส้นทางออก เจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางกลับมาที่ว่าการ อ.หล่มเก่า และมีความเห็นร่วมกันว่าให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้โดยนปพ.หล่มสักไปแจ้งเหตุการณ์ และลงบันทึกประจำวันที่ สภ.หล่มเก่า และให้เจ้าหน้าที่ปกครองไปตรวจสอบทะเบียนราษฎร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือผกก.สภ.หล่มเก่า ซึ่งเดินทางร่วมกับคณะด้วย ไปตรวจสอบข้อกฎหมายว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่

3. นายสมชาย ฉิมแย้ม หน.นปพ.หล่มสัก ได้เดินทางไปแจ้งเหตุการณ์ และลงบันทึกประจำวันที่ สภ.หล่มเก่า ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 15.35 น.ลงวันที่ 18 มิ.ย.63 ความคืบหน้าผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของแต่ละส่วนราชการจะติดตาม และรายงานให้ทราบต่อไป

 , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์  , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์ , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์ , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์  , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์ , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์   , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์ , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์ , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์ , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์ , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์ , ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ภูขี้ไก่ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

เม& …