, วันที่ 21 เม.ย.63  ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 21 เม.ย.63 ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

  1. การบูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ดังนี้

   1. เวลา 12.30 น คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ), เจ้าหน้าที่สายตรวจฯที่ 2 สบอ.16 แม่สะเรียง, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปทส. ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับการประสานจาก พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. พิกัด 47 Q 0409290E 1961311N พบพื้นที่บุกรุกโดยใช้รถแบคโฮปรับพื้นที่เป็นแปลงนา จำนวน 3 – 3 -16 ไร่ และปรับเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 4 – 0 – 50 ไร่ รวมพื้นที่เสียหาย และพื้นที่ตรวจยึดรวมทั้งสิ้น จำนวน 7 – 3 – 66  ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 540,152.98 บาท ในที่เกิดเหตุไม่พบรถแบคโฮแต่อย่างใด
   2. คณะเจ้าหน้าที่ได้นำความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสบเมย
    ฐานความผิดตาม มาตรา 54 พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และมาตรา 14 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
    พ.ศ.2507 ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 21.00 น. ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 คดีอาญาที่ 39/2563 นายชวลิต อภิหิรัญตระกูล หน.อช.แม่เงา (เตรียมการ)เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ

, วันที่ 21 เม.ย.63  ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่, วันที่ 21 เม.ย.63  ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่, วันที่ 21 เม.ย.63  ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่, วันที่ 21 เม.ย.63  ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่, วันที่ 21 เม.ย.63  ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่, วันที่ 21 เม.ย.63  ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่, วันที่ 21 เม.ย.63  ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …