วันที่ 21 เม.ย.63 ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

  1. การบูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และเผาป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ดังนี้

   1. เวลา 12.30 น คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ), เจ้าหน้าที่สายตรวจฯที่ 2 สบอ.16 แม่สะเรียง, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปทส. ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับการประสานจาก พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. พิกัด 47 Q 0409290E 1961311N พบพื้นที่บุกรุกโดยใช้รถแบคโฮปรับพื้นที่เป็นแปลงนา จำนวน 3 – 3 -16 ไร่ และปรับเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 4 – 0 – 50 ไร่ รวมพื้นที่เสียหาย และพื้นที่ตรวจยึดรวมทั้งสิ้น จำนวน 7 – 3 – 66  ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 540,152.98 บาท ในที่เกิดเหตุไม่พบรถแบคโฮแต่อย่างใด
   2. คณะเจ้าหน้าที่ได้นำความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสบเมย
    ฐานความผิดตาม มาตรา 54 พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และมาตรา 14 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
    พ.ศ.2507 ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 21.00 น. ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 คดีอาญาที่ 39/2563 นายชวลิต อภิหิรัญตระกูล หน.อช.แม่เงา (เตรียมการ)เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ