, ศกพ.ตั้งจุดตรวจควันดำ 20 จุด รอบ กทม. แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

ศกพ.ตั้งจุดตรวจควันดำ 20 จุด รอบ กทม. แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

วันนี้ (17 พ.ย.2564) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงมาตรการรับมือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง ต.ค.ปี 64 ไปจนถึงช่วง มี.ค.ปี 65 ซึ่งฤดูหนาวของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม ส่งผลให้ลมอ่อนและเกิดสภาพอากาศนิ่ง การกระจายตัวของฝุ่นละอองไม่ดีทำให้เกิดการสะสมฝุ่นละอองในพื้นที่

, ศกพ.ตั้งจุดตรวจควันดำ 20 จุด รอบ กทม. แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

 

จากการรวบรวมข้อมูลของ ศกพ.ได้แยกลักษณะพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนในเมืองและชานเมือง สาเหตุหลักของการเกิด PM 2.5 ในพื้นที่เมือง เกิดจากยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล แต่สำหรับพื้นที่ชานเมืองปัญหา PM 2.5 มาจากการเผาแปรสภาพพื้นที่ทางการเกษตรและหลายครั้งการเผาลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขตเมืองเจอกับค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน

, ศกพ.ตั้งจุดตรวจควันดำ 20 จุด รอบ กทม. แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

 

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจรและกรุงเทพฯ ตั้งจุดตรวจจับรถควันดำทุกประเภท บนถนนสายหลักและสายรองทั้งขาเข้าและออก จำนวน 20 จุด โดยรอบกรุงเทพฯรวม ทั้งมีจุดตรวจจับตรวจควันดำ 25 จังหวัด ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคการปกครองส่วนท้องถิ่นและตำรวจจราจรในพื้นที่

, ศกพ.ตั้งจุดตรวจควันดำ 20 จุด รอบ กทม. แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

 

ค่ามาตรฐานที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ว่าเกินมาตรฐานคือ เมื่อผ่านการตรวจด้วยระบบทึบแสงค่าควันดำเกินร้อยละ 45 หรือ ร้อยละ 50 เมื่อตรวจด้วยระบบกระดาษกรอง ในกรณีรถยนต์ส่วนบุคคลรถกระบะที่จดทะเบียนตามกฎหมาย หากพบว่า ค่าควันดำเกินมาตรฐานจะถูกสั่งห้ามใช้ชั่วคราวและผู้ขับขี่ต้องนำรถไปแก้ไขก่อนกลับมาตรวจใหม่ภายใน 30 วัน แต่ถ้าเป็นรถบรรทุก รถขนส่ง หรือ รถโดยสารจะถูกพ่นสีว่า “ห้ามใช้” เจ้าของรถต้องนำไปแก้ไขแต่ตรวจใหม่จนกว่าจะผ่านมาตรฐาน

ทั้งนี้ในปี 2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการตรวจควันดำทุกประเภทรวม 211,560 คันมีรถที่ถูกห้ามใช้ชั่วคราว 1,589 คันส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศตรวจไป 255,379 คันมีค่าควันดำเกินกว่ากำหนดและควรห้ามใช้จำนวน 1,922 คัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/309812
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

วั& …