ศปป.๔ กอ.รมน. การปฏิบัติการตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ําโสม ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ขอรายงานผลการปฏิบัติการ ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ําโสม เพื่อปลูกยางพารา และปาล์มน้ํามัน ท้องที่ ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ดังนี้

๑. วันที่ ๕ เม.ย.๖๒  ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) โดยการอํานวยการของ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้/ผอ.ศปก.พป. และ พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ได้สั่งการให้ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ และ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา บูรณาการหน่วยงานปฏิบัติการตรวจสอบ การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำโสม เพื่อปลูกยางพาราและปาล์มน้ำามัน ท้องที่ ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งจากการข่าวทราบว่าเป็นการบุกรุกในลักษณะกลุ่มขบวนการ ของนายทุนเนื้อที่กว่า ๑,๒๐๐ ไร่ และพื้นที่ดังกล่าวเป็นกรณีที่กรมป่าไม้ได้มีการรังวัดสํารวจการถือครอง ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งกลุ่มนายทุนได้ซื้อต่อ มาจากราษฎรที่ทํากินอยู่เดิม และนําราษฎรต่างถิ่นเข้ามาสวมสิทธิเป็นผู้ถือครองที่ดินแทนจึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยสนธิกำลังหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการ รวม ๗ หน่วย ประมาณ ๓๐๐ นาย ดังนี้

     ๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) โดยหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ พยัคฆ์ไพร นำโดย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา

     ๑.๒ ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ

     ๑.๓ กรมป่าไม้ ประกอบด้วยสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

     ๑.๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

     ๑.๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ๑.๖ กอ.รมน.จังหวัด อ.ด.

     ๑.๗ ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านผือ

๒. การปฏิบัติการในวันที่ ๕ เม.ย.๖๒ ดังนี้

เวลา ๐๙๐๐ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมประชุมหารือ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.๑๖ (บ้านผือ) โดยมี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร

เวลา ๑๐๐๐ คณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่บุกรุก รวม จำนวน ๑๑ แปลง อยู่ในท้องที่ ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

๓. สรุปผลการปฏิบัติตรวจยึด พื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำโสม ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในท้องที่ ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
จํานวน ๑๑ แปลง รวมเนื้อที่ ๑,๒๑๕ – ๓ – ๓๗ ไร่ คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจัดทำบันทึกการจับกุม และตรวจยึดพื้นที่ทั้ง ๑๑ แปลง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.กลางใหญ่ ดำเนินคดีต่อไป โดยมอบหมายให้นายสุรศักดิ์ นัสบุสย์ ผอ.ศปป.ที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวโทษ ดังนี้

     ๓.๑ แปลงที่ ๑  เนื้อที่ ๒๑๗ – ๒ – ๙๑ ไร่

     ๓.๒ แปลงที่ ๒  เนื้อที่ ๗๒ – ๑ – ๔๖ ไร่

     ๓.๓ แปลงที่ ๓  เนื้อที่ ๒๒๔ – ๐ – ๒๘ ไร่

     ๓.๔ แปลงที่ ๔  เนื้อที่ ๓๑ – ๒ – ๕๑ ไร่

     ๓.๕ แปลงที่ ๕  เนื้อที่ ๑๖๙ – ๑ – ๔๔ ไร่

     ๓.๖ แปลงที่ ๖  เนื้อที่ ๑๒๓ – ๒ – ๐๓ไร่

     ๓.๗ แปลงที่ ๗  เนื้อที่ ๔๓ – ๑ – ๖๖ ไร่

     ๓.๘ แปลงที่ ๘ เนื้อที่ ๓๐๕ – ๑ – ๖๖ ไร่

     ๓.๙ แปลงที่ ๙ เนื้อที่    ๘ – ๑ – ๒๕ ไร่

     ๓.๑๐ แปลงที่ ๑๐ เนื้อที่ ๑๖ – ๓ – ๑๗ ไร่

     ๓.๑๑ แปลงที่ ๑๑  พบการบุกรุกแผ้วถางกานต้นไม้ขนาดใหญ่๘ ต้น จับกุมนางแจ่มศรี โพธิ์เพชรเล็บ อายุ ๕๔ ปี ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุรับว่าเป็นที่ดินของตนเอง และนำชี้พื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงจับค่าพิกัดและตรวจยึดพื้นที่บุกรุก  เนื้อที่ ๓ – ๑ – ๐๐ ไร่

๔. สำหรับนายทุนรายใหญ่ที่ยึดถือครอบครองที่ดินทั้ง ๑๐ แปลง โดยใช้ชื่อชาวบ้านเป็นนอมินีแทนรายนี้ เจ้าหน้าที่สืบทราบ และมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี (หจก.ไฮ้รุ้ง) และเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้รายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขยายผลการจับกุมเพื่อนำตัวนายทุนรายนี้มาดำเนินคดี และจะส่งเรื่องให้ ปปง.ดำเนินการจนถึงขั้นยึดทรัพย์ต่อไป เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินด้วย

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …